• english
  • francais
  • tamoul1
  • tamoul2
  • tamoul3

ர் orizoஜெtal CSS3 Meஜெu Tutorial Css3Meஜெu.com

         பொதுக்காலம் 7ஆம் வாரம்  ழா

    திருப்பலி முன்னுரை

    நாளாந்த வாசகம்   வருடாந்த
வாசக
வழிகாட்டி
ஞாயிறு
முன்னுரை
MP3
வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ ஆசி வேண்டி வந்திருக்கும் அன்பு நெஞ்சங்களே!
B தவக்காலம்1  வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ வகை வகையான நற்பண்புகளை இதயத்தில் இடம் பெறச்செய்ய வேண்டும். இப்படியான நற்பண்பு பாதையில் தடம்பதித்து நடக்க, வடம் பிடித்து தேர் இழுப்பது போல ஆண்டின் பொதுக்காலம் 7 ஆம் ஞாயிறு திருப்பலி நம்மை பிடித்து இழுத்து வரவேற்கிறது!

பகைவனுக்கும் அன்பை அருள் மழையாய் பொழிவோம்.
தீமை செய்வோரை நன்மையால் தாங்குவோம்...
எதிர்யையும் ஏற்று அரவணைப்போம்....
நிந்திப்போரையும் சந்தித்து ஆசி வழங்குவோம்...
கடன் கேட்போருக்கு இன்முகத்துடன் கொடுப்போம்....
பழிவாங்கும் எண்ணத்தை இழிவாகக் கருதுவோம்....
பிறர் நமக்கு என்ன செய்ய வேண்டும் என விரும்புகிறோமோ அவைகளை நாம் பிறருக்குச் செய்வோம்.
நமக்கு என்ன தேவையோ அதுவே பிறருக்கும் தேவை என எண்ணுவோம்....
ஒருகன்னத்தில் அறைவோருக்கு மறு கன்னத்தை இதமாய் திருப்புவோம்.
உள்ளாடை கேட்போருக்கு மேலாடை கொடுக்க தடுத்கும் தடைகளைத் தாண்டுவோம்...
ஒருகல் தொலை அழைப்பவருக்கு இருகல் தொலைவு துணையாய் நடப்போம்...
ஆம் வையத்தை வாழ்விக்கும் ஒப்பற்ற பொன் மொழிகளை வாழ்க்கையின் வழி மொழியாக்குவோம். அப்போது
விண்ணகத் தந்தையாய் நிறைவு காண்போம்...
வியக்கின்ற நலன்பெறும் விந்தை காண்போம்...
வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ அருள் பொழியும் திருப்பலியில் வகை வகையான நற்பண்புடன் வியக்கின்ற நலன் கேட்டு இணைந்து செபிப்போம்.

 
B தவக்காலம்2
B தவக்காலம்3
B தவக்காலம்4
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
இறைவேண்டல்  
1. வையகத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ அருள் பொழியும் இறைவா!
   உமது அன்பின் விளைவை பூமியில் விளையச் செய்யும் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் 
   அவர்களின் தியாகமிகு வாழ்வு இறைமக்களையும் திருச்சபையையும் நற்பண்பின்  
   பாதையில் நடக்கத் தூண்டும் தூண்டு கோலாக அமைய வேண்டுமென்று இறைவா
   உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

2.தீமைகளை நன்மைகளால் வெல்ல சொல்லித் தரும் இறைவா!
   வலியவரிடமிருந்து நலிவுற்றோரை காக்கவும், பதவி, புகழ், இனம், மதம், சாதி,
   நிறம்  என வேறுபாடுகளைக் களைந்து சுமூக உறவுகளை வளர்க்கவும், தீமைகளை 
   நன்மைகளால் வெல்லவும் நாடுகளின் தலைவர்களுக்கு நீரே சொல்லித்தர
   வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

2. அனைவரையும் அன்பு செய்து வாழ எமை அழைக்கும் இறைவா!
    பிறர் எங்களுக்கு என்ன செய்ய வேண்டுமென்று நாங்கள் விரும்புகிறோமோ   
  அதையே நாங்கள் பிறருக்குச் செய்ய எங்களுக்கு திருப்பலி வழியாக வழிகாட்டும்
   அருட்தந்தைக்கு உமது விண்ணக நலன்களை வியக்கின்ற அளவுக்குத் தந்து
   ஆசீர்வதிக்க வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

3. உயர்ந்த கோட்பாடுகளை வாழ்வாக்க விரும்பும் அருள்நாதரே!
    பழிவாங்கத் துடிப்போரையும், துன்புறுத்துவோரையும், தீமைசெய்வேரையும், 
    அச்சுறுத்துவோரையும், புறணி பேசுபவரையும், வெறுப்பவரையும் ஏற்றுக்கொண்டு
    அவர்களை ஆசீர்வதிக்கும் நற்பண்பில் வளர இங்கே கூடியிருக்கின்ற எங்கள்
    அனைவருக்கும் ஆசி தர வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.

4. தெயவீக அன்பின்ர் சாயலில் வழி நடக்க அழைக்கும் இறைவா!
   வன்முறையினாலும், வரம்பு மீறிய முறையினாலும் பாதிக்கப்பட்டு பாரிதாபமாக 
   வாழும், எமது உறவுகள் நடுவே மனித உயிர் பேணும் செயலும், மனஅமைதி தரும்
  செயலும் மிகுதியாக விளையச்செய்து எம் உறவுகளைப் பாதுகாக்க வேண்டுமென்று இறைவா உம்மை மன்றாடுகிறோம்.


 
மறையுரை சிந்தனை
  வையத்தில் வாழ்வாங்கு வாழ்வோமே!!!....

"விண்ணகத் தந்தை நிறைவுள்ளவராய் இருப்பது போல் நீங்களும் நிறைவுள்ளவராய் இருங்கள்"

ர்ச்சார்டு, பிராண்ட் என்ற இருவரும் இறைவன் மீது வைத்திருந்த விசுவாசத்தின் காரணமாகப் பதினான்கு ஆண்டுகள் ருமேனியாநாட்டுச் சிறையில் வார்த்தைகளால் வர்ணிக்க இயலாத அளவு சித்தரவதை செய்யப்பட்டனர். இறைமகன் இயேசுவின்மீது கொண்ட அன்பிற்காக இவர்கள் அனுபவித்த வேதனைகளைப் பற்றி 1982 ஆம் ஆண்டு திருச்சூர்லும், எர்ணா குளத்திலும் எடுத்துக் கூறினார்கள் அவார்கள் கூறியவற்றில் ஒன்றை இங்கே காணலாம்.

கிறிஸ்தவர்களைத் துன்புறுத்த புதுப்புது வழிமுறைகளை அச்சிறைத் தலைவன் கண்டுபிடித்தான். ஒருநாள் சட்டையார் என்ற சிறுவன் தன் கையில் பூச்செண்டு ஒன்றை எடுத்துக்கொண்டு சிறைத் தலைவனிடம் சென்றான். அச்சிறுவனின் கண்கள் கண்ணீரால் குளமாகின: நடுநடுங்கிக்கொண்டு. அத் தலைவனைப் பார்த்து. நான் ஒரு கிறிஸ்தவன். கிறிஸ்தவர்கள் என்ற ஒரே காரணத்திற்காக, என் அப்பாவையும், உடன் பிறந்தவர்களையும் கொன்றுவிட்டீர்கள். அடுத்து, இவ்வுலகில் எனக்கு உறுதுனையாக, ஊன்றுகோலாக, கைத்தடியாக, ஆதரவாக இருந்தவள் என் அம்மாதான். அவளையும் சித்ரவதை செய்து கொன்று விட்டீர்கள். என் அம்மா உயிரோடு இருந்தபோது "மகனே உன்னுடைய பகைவர்களுக்காக நீ ஜெபிக்க வேண்டும். அவர்களையும் நீ மதிக்கவேண்டும். காரணம், இயேசு, சிலுவையில் உயிர்விடும்போது தன்னைச் சிலுவையில் அறைந்தவர்களுக்காக வேண்டிக்கெண்டார். அவர்களை மனமார மன்னித்தார். என்று எனக்கு அறிவுறைகளை கூறியிருக்கிறார்கள்" என்றான்.

மேலும் தலைவனைப் பார்த்து "தலைவா, நாளைக்கு என் அம்மாவுடைய பிறந்த நாள் நான் கொடுக்கும் இப் பூச்செண்டை நீ உம் மனைவியிடம் கொடுத்துப் பின்வருமாறு சொல்லுங்கள்: இப்பூச்செண்டு ஒருசிறுவன் உமக்குக் கொடுக்கும் பிறந்தநாள் பரிசு. அச்சிறுவனுக்கும் அவனுடைய குடும்பத்தினருக்கும் துன்பங்களைக் கொடுத்தவர்களை மனராத மன்னித்து அவார்களது மனமாற்றத்திற்காக அவன் ஜெபிக்கிறான்."

நமக்கு இந்த மனநிலை வருமா?.

நம்வாழ்வு இறையன்பினால் நிரப்பப்படுவதற்கு அனுமதித்தால் அந்த வாழ்வில் நாம்  எவ்வளவு சுவையைப் பெறுவோம்.

பழிவாங்கும் எண்ணம் கொண்டோர் வாழும் வழிமுறையை இழந்தவர்கள்.

வாழ்க்கை என்பது உறவுகளை விர்சல் படுத்துவதில் அல்ல, மாறாக உறவுகளை
    இணைப்பதில் உள்ளது.

விவிலியம் முழுவதிலும் அன்பை வெளிப்படுத்த உயர்ந்த நெறிகளை வாழ்ந்து காட்ட எழுதப்பட்ட வார்த்தைகள் நிரம்பி வழிகின்றது.

தீமை செய்வோரை எதிர்க்கும் போது மீண்டும் தீமை தான் விளையும். எதி
ரியை
   மன்னிக்கும் போது புதிய நட்பும் பொலிவான புதியஉறவும் விளையும்.

வன்முறை தீர்வல்ல வரம்பு மீறிய முறை நல்வழியுமல்ல. இனி ஒரு போதும் போர்  
   வேண்டாம். சிரியாவில் போர் நிறுத்தம் ஏற்பட அறைகூவல் விடுக்கும் திருத்தந்தை
   பிரான்சிஸ் இயேசுவின் வார்த்தைகளை வாழ்வாக்கினார். இதன் விளைவு இச் செயலை உலகமே திரும்பிப் பார்கிறது.

மனிதாபிமானம் கொண்டு வாழ்ந்தால் சிறந்த மனிதராக வாழலாம்.
 
எவராவது உங்களை ஒரு கல் தொலைவரக் கட்டாயப்படுத்தினால், அவரோடு இரு
    கல் தொலை செல்லுங்கள்


1960 ஆம் ஆண்டு நோபல் பாரிசு பெற்ற ஆல்பொர்ட் செபெயிட்சார். பின்வரும் நிகழ்ச்சியைக் கூறுகின்றார்.
ஒரு நாள் ஆல்பொர்ட் செபயிட்சார் இரயிலில் பயணஞ்செய்து கொண்டிருந்த பொழுது ஒரு முதியவரும், ஓர் இளைஞனும் அவர் அருகில் அமர்ந்திருந்தனர். வயது முதிர்ந்த வயேதிகருடைய முகத்தில் கவலையும் வியாகுலமும் நிறைந்த அறிகுறிகள் படர்ந்திருந்தன. அவர் இளைஞனைப் பார்த்து நகரை அடையும் முன் இரவு வந்துவிடும்போல இருக்கின்றது. இருண்டுவிடும் போலவும் தோன்றுகிறது. என்று கூறினார். இதைக்கேட்டுக் கொண்டிருந்த வாலிபன் நானும் நினைப்பது அப்படித்தான் என்றான். முதியவர் கூறியதாவது. நகர்லுள்ள ஒரு மருத்துவமனையில் என் மகன் சோர்க்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகிறான். வியாதி முற்றிப்போய் அவன் அபாய நிலையில் இருக்கிறான் என்று எனக்குத் தந்தி ஒன்று வந்தது. எனவே தான் நான் புறப்பட்டு வருகிறேன். அவன் மரிக்கும்முன் ஒருமுறையாவது அவனைப் பார்க்க வேண்டும் என்ற ஏக்கத்தோடு வருகிறேன். இருட்டாகிவிட்டால் என்னால் மருத்துவமனையைக் கண்டுபிடிக்க முடியாது. ஊரும் எனக்குப் புதியது. முன்பின் தெ
ரியாத ஒன்றாகும். அதற்கு வாலிபன் பட்டணம் எனக்குத் தெரியும். உங்களை அங்கு கொண்டுபோய்ச் சோர்த்துவிட்டு மறுவண்டியேறி நான்வேலை செய்யும் இடத்திற்குப் போகிறேன். என்றான்.
இருவரும் வண்டியை விட்டு இறங்கிப்போவதைப் பாhர்த்த ஆல்பார்ட் செபெயிஸ்ட்சார் இவ்வித சேவைகளே நமது இரண்டாவது கடமை என்று குறிப்பிடுகின்றார்.

மனிதாபிமானம் கொண்டு வாழ்ந்தால் சிறந்த மனிதராக வாழலாம்.

வாழ்க்கை என்பது உறவுகளை விர்சல் படுத்துவதில் அல்ல மாறாக உறவுகளை 
   இணைப்பதில் உள்ளது.

நமக்கு என்ன வேண்டும் என நினைக்கிறோமோ அதைத்தான் பிறரும்
   எதிர்பார்ப்பார்கள்.

நம் தந்தை இரக்கமுள்ளவராய் இருப்பது போல நாமும் இரக்க முள்ளவராய் இருக்க வேண்டும்.

கடவுள் மனிதர்களை பாரபட்ச மின்றி அன்பு செய்கிறார் நாமும் நம் சகமனிதர்களை
   பாரபட்சமின்றி அன்பு செய்ய கடமைப்பட்டிக்கிறோம். ஏனெனில் நாம் கடவுளில் சாயல்

 

 
மறையுரை சிந்தனை - அருட்சகோதரி: மெரினா ம.ஊ.ச.
 

  தாய்மரியின் கரங்களில் நம்மைத் தந்தால் துன்பமில்லை!