• english
  • francais
  • tamoul1
  • tamoul2
  • tamoul3

Horizontal CSS3 Menu Tutorial Css3Menu.com

தமிழ் திருப்பயணிகள் ஆன்மீகப் பணி மையம் உங்களை வரவேற்கின்றது

மரியன்னை உங்களை அழைக்கிறாள்......... 
இறை சித்தத்தை செயல்படுத்தும் மாபெரும் சக்தி மரியன்னை.  அவள் மக்களின் அன்னை.  அன்னையிடம் வரம் கேட்க அல்ல,  அன்னையையே வரமாகக் கேட்க,  லூர்து நகர் திருத்தலம் செல்வோம்.  குடும்பமாய்க் கூடி  ஜெபமாலை சொல்வோம்.

தூய ஆவியின் வரங்களும், அன்னை மரியின் பரிந்துரையும் கிடைத்திட திருப்பலியில் விசேடமாக தொடர்ந்து அனைவருக்காகவும் லூர்து அன்னை மூலமாக ஜெபிக்கிறோம்.
  தினம் ஒரு நல்வார்த்தை..
ஞானத்தோடு வாழ்கின்றவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துவது போல வேறு எதன்மீதும் கடவுள் அன்பு செலுத்துவதில்லை. ஞானம் - கதிரவனை விட அழகானது; விண்மீன் கூட்டத்தினும் சிறந்தது; ஒளியைக் காட்டிலும் மேலானது. இரவுக்குப் பகல் இடம் கொடுக்கிறது. ஆனால், ஞானத்தைத் தீமை மேற்கொள்ளாது.
லூர்து நகரின்
தோற்றம் - MP3


லூர்து நகரின் தோற்றம் எழுத்துருவில்
லூர்து திருத்தல தமிழ் ஆன்மீக மையம் வழங்கும் லூர்து அன்னை
திருக்காட்சிகள
-
Video
 
நலம் தரும்
லூர்து மலை நாயகி
....
தூய லூர்தன்னை விழா  
 பிப்ரவரி 11
 
 அருள் நிறைமரியே  
எனும்  செபத்தின் விளக்கம்
செபமாலையின்
 மறை உண்மைகள்
 
தினம் ஒரு திருவாக்கு    
அருட்சகோ:அருணா
 தமிழ்நாடு - இந்தியா
   
 புதிய
திருப்பலி புத்தகம்
 
தூய பாத்திமா அன்னை
 
 
வாரம் ஒரு தகவல்
  (விதை)

18 -சமரசம் உலாவும் இடம்
 

   ஒக்டோபர் மாதம்  
  மரியன்னை புகழ்    மாதம்
         கிறிஸ்மஸ்
திருப்பலியின் முக்கியத்துவம்.  
   நவெம்பர் மாதம்
 
 
இறை இரக்கப் பெருவிழா
  நமது சிந்தனைக்கு
 
திருவழிபாட்டு
 நாள்காட்டி
 
அருட்தந்தை லீனஸ் அ.ம.தி அவர்களோடு இணைந்து நாங்களும் செபிப்போம்.
 
 
 
 
 
 
லூர்து அன்னை மன்றாட்டு - mp3
லூர்து திருப்பதியின் வல்லமையுள்ள மன்றாட்டு 
லூர்து கெபி நேரலையில்
மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே Mp4
   Santuary  Lourdes    
புனித சூசையப்பர் யூபிலி ஆண்டு
புனித சூசையப்பரின் நவநாள்

தொழிலாளரான புனித யோசேப்பே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்!

நவெம்பர் மாத வழிகாட்டி


பிரான்ஸ் லூர்துநகர் திருத்தலத்திலிருந்து ஞாயிறு தமிழ் திருப்பலி நேரலையாக | 21.11.2021
திருவருகைக்காலம்!


(வரும் ஞாயிறு திருவருகைக்காலம் தொடங்குகிறது. இந்த திருவருகைக்கால தயாரிப்பு பற்றி பலரும் அறிந்திருக்க மாட்டார்கள். எனவே அதன் விளக்கங்கள் இங்கே தரப்படுகின்றன. உணர்ந்து செயற்படுவோம். இறையாசீர் பெறுவோம்)


ஜரோப்பிய நாடுகளில் வாழும் சுதேச மக்கள் தங்கள் சமய, சமூக வாழ்வில், அந்நாடுகளின் கால நிலைக்கேற்ப சில வழக்கங்களைக் கொண்டு செயற்படுகின்றனர். அவற்றுள் கத்தோலிக்க மக்கள் திருவருகைக் காலத்தில் தமது வீடுகளில் என்றும் பசுமையாக இருக்கும் இலைகளினால் வடிவமைக்கப்பட்ட, வட்ட வடிவமான ஒரு அமைப்பிலே நான்கு மெழுகுதிரிகளை வைத்து, திருவருகைக் காலத்தின் ஒவ்வொரு ஞாயிறும், ஒவ்வொரு திரியாகப் பற்றவைப்பதுண்டு. குறிப்பாக ஆலயங்களில், ஆன்மிகச் செழுமை நிறைந்த கருத்தோடு இது ஏற்றப்படுகின்றது. இருந்தும் நம்மில் பலர் இதன் உண்மைத் தன்மையைச் சரியாகப் புரிந்து கொள்ளாது செயற்படுவதுண்டு. எனவே அதற்கான சில தெளிவுகளை முன்வைக்க விரும்புகின்றோம்.

பசுமை இலைகளினால் ஆக்கப்பட்ட திருவருகைக் கால வளையம் அழகானது. பல்வேறு பசுமையான இலைகளினால் அமைக்கப்பட்ட இவ்வளையம் வாழ்வின் தொடர்ச்சியையும், அதன் வளமையையும் குறித்து நிற்கின்றது. குறிப்பாக இவ்வளையம் உருவாக்கப் பயன்படும் பொருட்கள் ஒவ்வொன்றும் சிறப்பான கருத்துக்களை உள்ளடக்கி நிற்கின்றன.

இந்த வளையம் ஒரு வெற்றிச்சின்னம். அதாவது துன்பத்தின் மீதும், துன்புறுத்தலின் மீதும் வெற்றி கொள்வதைக் குறிக்கின்றது. அங்குள்ள ஊசியிலைகள், கரும்பச்சை நிற இலைகள், மரப்பட்டை என்பன அழியாமையையும் என்றும் உதிராமல் இருக்கும் மரத்தின் இலைகள் பலத்தையும், குணமளித்தலையும் குறிப்பதோடு, இவை அனைத்தும் ஒன்று சேர்ந்து முடிவில்லாக் கடவுளின் பிரசன்னத்தையும், ஆன்மாவின் அழியாமையையும், கிறிஸ்துவிடம் முடிவில்லா வாழ்வைக் கண்டுகொள்ள முடியும் என்பதனையும், வாழ்வையும், உயிர்த்தெழுதலையும் குறித்து நிற்கின்றன.

நான்கு மெழுகுதிரிகளும், திருவருகைக் காலத்தின் நான்கு ஞாயிறு வாரத்தையையும் குறித்து நிற்கின்றன. இவற்றுள் மூன்று ஊதா நிறமுடையதாகவும், இன்னொன்று மெல்லிய சிவப்பு அல்லது ரோஸ் நிறமுடையதாகவும் இருக்கின்றது. முன்று மெழுகுதிரிகள் செபம், தியாகம், தூய்மையான ஆயத்தம் என்பனவற்றை நம்பிக்கை, அன்பு, அமைதி ஆகியவற்றோடு இணைத்து வெளிப்படுத்தி நிற்கின்றது. ரோஸ் மெழுகுதிரி திருவருகைக்கால மூன்றாவது ஞாயிற்றுக்கிழமை பற்றவைக்கப் படுகின்றது. இது பேறுவகை, அல்லது பெருமகிழ்ச்சியின் அடையாளமாக இருக்கின்றது. அதாவது கிறிஸ்துவின் வருகை மிகஅருகில் வந்துவிட்டது என்பதின் அடையாளமே அது. நடுவில் உள்ள வெள்ளை மெழுகுதிரி, கிறிஸ்துவே உலகின் ஒளி என்பதைப் பிரசன்னப்படுத்தி நிற்கின்றது.

குடும்பங்களிலே பெரும்பாலும் இரவு உணவின் போது இம்மெழுகுதிரிகள் ஏற்றப்படுகின்றன. திருவருகைக்கால முதல் ஞாயிறு, குடும்பத்தின் தலைவர் உணவை ஆசீர்வதித்த பின், திருவருகைக்கால அலங்கார வளையத்தை பின்வரும் செபத்தைச் சொல்லி ஆசீர்வதிப்பார்..

மாட்சி நிறைந்த கடவுளே! உமது வார்த்தையினால் அனைத்தையும் தூய்மைப்படுத்தியவரே, உமது ஆசீரை இவ்அலங்கார வளையத்தின் மீது பொழிவீராக! இதனைப் பயன்படுத்தும் நாங்கள், கிறிஸ்துவின் வருகைக்காக எம்மைத் தகுந்த முறையில் தயார்படுத்தவும், உமது அளவில்லா ஆசீரைப் பெறவும் அருள்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவரே! உம்மை மன்றாடுகின்றோம், ஆமென்.

இதனைத் தொடர்ந்து குடும்பத்தின் இளைய குழந்தை, ஊதா நிற மெழுகுதிரியைப் பற்ற வைப்பார். இவ்வாரம் முழுவதும் பின்வரும் இறைவேண்டுதல் செய்யப்படும்..

மாட்சி நிறைந்த ஆண்டவரே! எம்மிடையே எழுந்து வரும்படியாக உம்மை மன்றாடுகின்றோம். உமது பாதுகாவலினாலும், விடுதலையினாலும் எமது பாவத்தின் அச்சுறுத்தல், அபாயத்திலிருந்து மீட்கப்படுவோம் என்று நம்புகின்றோம். என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம், ஆமென்.

திருவருகைக் கால இரண்டாம் ஞாயிறு, குடும்பத்தின் தலைவர் உணவை ஆசீர்வதித்த பின்..

மாட்சி நிறைந்த கடவுளே! உமது ஒரே திருமகனின் வருகைக்காக நாங்கள் எம்மைத் தகுந்த முறையில் ஆயத்தம் செய்யும்படி, எங்கள் இதயங்களில் பேரார்வத்தை ஏற்படுத்தியருளும். இதனால் அவருடைய திருவருகையின் வழியாக நாங்கள், தூய இதயத்தோடு உமக்குப் பணிபுரியும் தகுதியைப் பெறுவோம். என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென்.

என்று செபித்த பின் திருவருகைக்கால அலங்கார வளையத்தை ஆசீர்வதிப்பார். இதனைத் தொடர்ந்து குடும்பத்தின் மூத்த குழந்தை இரண்டாவது ஊதா நிற மெழுகுதிரியை, முதல் வார மெழுகுதிரியின் ஒளியிலிருந்து ஒளியைப் பெற்று பற்ற வைப்பார்.

திருவருகைக் கால மூன்றாம் ஞாயிறு, குடும்பத்தின் தலைவர் உணவை ஆசீர்வதித்த பின்..

மாட்சி நிறைந்த கடவுளே! எமது செபத்தை, உமது செவிகள் ஆர்வத்துடன் கேட்பதாக. உமது சந்திப்பின் மூலம் வரும் அருளினால் எமது சிந்தையில் கவிழ்ந்துள்ள காரிருள் அகற்றப்பட்டு, நாங்கள் தெளிவடையச் செய்வீராக. என்றென்றும் வாழ்ந்து ஆட்சி செய்கின்றவரே உம்மை மன்றாடுகின்றோம். ஆமென்.

என்று செபித்த பின் திருவருகைக்கால அலங்கார வளையத்தை ஆசீர்வதிப்பார். இதனைத் தொடர்ந்து குடும்பத்தின் தந்தை நான்காவது ஊதா நிற மெழுகுதிரியையும், ஏனைய மூன்று திரிகளையும் பற்றவைப்பார்.

இந்த நிகழ்வுகள், நமது இதயங்களில் இறை நம்பிக்கையை ஆழப்படுத்தி, குடும்பங்களில் எப்பொழுதும் விழிப்பாயிருந்து, கிறிஸ்து பிறப்புப் பெருவிழாவின் உண்மைத்தன்மையை இழந்து விடாதிருக்கவும் நமக்கு உதவுகின்றன.

 
 திருவழிபாட்டு ஆண்டு என்றால் என்ன?


இறை இயேசுவில் அன்பான இறைமக்களே!

தற்போதைய திருவழிபாட்டு இரண்டாம் ஆண்டு நவம்பர் மாதம் 21ம் தேதி ஞாயிற்றுக்கிழமை கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா அன்று முடிவடைந்து, தற்போது நவம்பர் 28ம் தேதி திருவருகை காலத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை அன்று புதிய திருவழிபாட்டு மூன்றாம் ஆண்டை தொடங்க இருக்கின்றோம். எனவே திருவழிபாட்டு ஆண்டு என்றால் என்ன? திருவழிபாட்டு ஆண்டில் வரும் காலங்கள் மற்றும் ஞாயிறு, வார திருப்பலி வாசகங்களை பற்றி சுருக்கமாக தெரிந்து கொள்வோம்

பொதுவாக ஜனவரி முதல் தேதியிலுருந்து டிசம்பர் 31ம் தேதி வரை ஒரு ஆண்டு என்பதை நாம் கடைபிடிக்கின்றோம். வங்கிகளுக்கு ஏப்ரல் முதல் தேதியிலிருந்து மார்ச் 31ம் தேதி வரை ஒரு வரவு செலவு கணக்கு ஆண்டு ஆகும். அதேபோல் நமது ஆலய திருவழிபாட்டிற்க்கும் , ஒரு ஆண்டு உள்ளது. அதற்கு பெயர்தான் "திருவழிப்பாட்டு ஆண்டு" ( LITURGICAL YEAR ) என்பதாகும். இந்த திருவழிபாட்டு ஆண்டானது, திருவருகை காலத்தின் முதல் ஞாயிற்றுக்கிழமை தொடங்கி, அந்த ஆண்டின் நவம்பர் மாத முடிவில் வரும் கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா அன்றோடு முடிவடையும்.

இந்த, திருவழிபாட்டு ஆண்டில் நாம் என்ன செய்கின்றோம்?.நமது மீட்பின் வரலாற்றில் இறைவன் செய்துள்ள அரிய, பெரிய, வியப்புக்குரிய செயல்களை--குறிப்பாக நம் ஆண்டவர் இயேசு கிறிஸ்துவின் பாடுகள்,மரணம், உயிர்ப்பு ஆகிய பாஸ்கா மறைபொருள்களை மீண்டும்,மீண்டும் நினைவு கூர்ந்து கொண்டாடுகின்றோம்.அதன் வழியாக கடவுளின் அருட்க்கொடைகளை பெற்று நமது மீட்பின் பாதையில் முன்னேறி செல்கின்றோம். இவ்வாறு நமது மீட்பின் மறைநிகழ்ச்சிகளை ஓராண்டு கால வட்டத்தில் கொண்டாட திருச்சபை நமக்கு வகுத்து தந்துள்ள ஏற்ப்பாடே "திருவழிபாட்டு ஆண்டு'' ஆகும்.

திருவழிபாட்டு ஆண்டு காலங்களும், நிறமும்

பொதுவாக நாம் கடைபிடிக்கும் ஆண்டில் மழைக்காலம், பனிக்காலம், வெயில்காலம் என்று காலங்கள் இருப்பது போல், திருவழிபாட்டு ஆண்டிலும் காலங்கள் (SEASONS) உள்ளன.அவைகள் கீழ்கண்டவாறு;

1.திருவருகை காலம்

திருவருகை காலம் என்றால், கிறிஸ்து பிறப்பை ஆவலுடன் எதிர்நோக்கி இருக்கும் காலம் என்று அர்த்தம். நம் முன்னோர்கள் ஆகிய இஸ்ரயேல் மக்கள் வருட கணக்கில் ஆண்டவரின் "முதல் வருகைக்காக'' தங்களை தயார் செய்தார்கள். அதுபோல், நாமும் கிறிஸ்து பிறப்பிற்காக நம்மை தயாரிக்கவும், தியாணிக்கவும், ஆண்டவரின் மறுவருகைக்காக (SECOND COMING ) நம்மை தயார் படுத்திக்கொள்ளவும் உதவும் காலமாகவும் திருவருகை காலம் அமைந்துள்ளது. இக்காலத்தின் நிறம்--ஊதா ஆகும்.
குருவானவர் அணியும் திருப்பலி உடையும்,தொங்கு துணிகளின் நிறமும் ஊதா நிறத்தில் இருக்கும்.ஊதா நிறம், நோன்பு மற்றும் சிறு ஒருத்தல் முயற்சிகளை மேற்கொண்டு நம் உள்ளங்களை தயாரிப்பு செய்வதை குறிக்கின்றது.

2.கிறிஸ்து பிறப்பு காலம்

கிறிஸ்து பிறப்பு பெருவிழாவை தொடர்ந்து வரும் காலம் கிறிஸ்து பிறப்பு காலம் ஆகும் .இக்காலத்தில் கிறிஸ்து பிறப்பின் பெருமகிழ்ச்சியை அக்களிப்போடு வெளிப்படுத்தி, ஆண்டவரின் இளமைக்காலத்தோடு தொடர்புடைய நிகழ்ச்சிகளை கொண்டாடுகின்றோம்.இக்காலம் டிசம்பர் 25ம் நாள் தொடங்கி, ஆண்டவரின் திருக்காட்சி பெருவிழாவிற்கு அடுத்து வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை ஆண்டவரின் திருமுழுக்கு பெருவிழாவோடு நிறைவு பெறும். இக்காலத்தின் நிறம்-வெள்ளை. வெள்ளை மகிழ்ச்சியை குறிக்கிறது. .

3.தவக்காலம்.

தவக்காலம் சாம்பல் புதன் அன்று தொடங்கி, ஈஸ்டர் அதாவது ஆண்டவரின் உயிர்ப்பு ஞாயிறு வரை உள்ள காலமாகும்.இந்த 40 தவநாட்களில்,நாம் தான,தப ஜெப புண்ணிய காரியங்கள் மூலம் நாம் மன மாற்றத்தின் மூலம் கிறிஸ்துவின் உயிர்ப்பு பெருவிழாவில் பங்கு கொள்ள நம்மை தயாரிப்பு செய்கின்றோம்.தவக்காலத்தின் இறுதி வாரம் புனித வாரம் ஆகும். தவக்காலத்தின் நிறம் ஊதா ஆகும்.ஊதா தவத்தை குறிக்கிறது.

4.பாஸ்கா காலம்.

கிருஸ்துவின் உயிர்ப்பை கொண்டாடும் "பாஸ்கா பெருவிழா" வைத் தொடர்ந்து வரும் காலம் தான் பாஸ்கா காலம் ஆகும். இக்காலம் கிறிஸ்து நம்மை மீட்டு உயிர்த்தெழுந்ததால் நாம் அடையும் மகிழ்ச்சியையும், அக்களிப்பையும் இக்கலாம் குறிக்கின்றது.எனவே இக்ககாலத்தின் நிறம் வெள்ளை (வெள்ளி,பொன்) ஆகும். இக்காலம் பெந்தகோஸ்தே பெருவிழா வரை 50 நாட்களுக்கு நீடிக்கிறது.

5.பொதுக்காலம்.


மேற்சொன்ன காலங்கள் சிறப்பு காலங்கள் ஆகும். எஞ்சியிருக்கும் 33,34 வாரங்கள் ஆண்டின் பொதுக்காலம் ஆகும். பொது காலம் தொடர்ச்சியாக வராமல், 1.தவக்காலத்திற்கு முன் 2.பெந்தகோஸ்தே பெருவிழாவிற்கு பின் என இரு கட்டங்களாக வரும். இக்ககாலத்தின் நிறம் பச்சை ஆகும்.பச்சை நம் வாழ்வின் நம்மிக்கையையும், நம் வாழ்வின் வளர்ச்சியையும் குறிக்கிறது.

திருவழிபாட்டு ஆண்டுகளின் வாசகங்கள்


குறிப்பிட்ட வழிபாட்டு ஆண்டிற்குத் தனித் தனியாக ஞாயிறு மற்றும் வாரநாட்கள் வாசகங்கள் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. உலக முடிவு வரை இந்த தொகுப்பு வாசகங்கள் தான் திருப்பலியில் வாசிக்கப்படும்

திருவழிபாட்டு ஆண்டின் ஞாயிறு திருப்பலி வாசகங்கள் மூன்று ஆண்டுகள் சுழற்சி முறையிலும், வாரநாட்கள் திருப்பலி வாசகங்கள் இரண்டு ஆண்டுகள் சுழற்சி முறையிலும் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன.

ஒருவர் மூன்று ஆண்டுகள் ஞாயிறு திருப்பலிக்கு சென்று, பக்தியுடன் வாசகங்களை கேட்டிருந்தால், அவர் திருவிவிலியத்தை ஒரு முறை படித்ததற்கு சமம்.

அதேபோல் ஒருவர் இரண்டு ஆண்டுகள் தினசரி திருப்பலியில் பங்கு கொண்டு வாசகங்களை கேட்டிருந்தால்,அவர் திருவிவிலியத்தை ஒரு முறை படித்தற்கு சமம்.

குறிப்பிட்ட திருவழிபாட்டு ஆண்டை எப்படி காண்பது.

ஞாயிறு திருப்பலி வாசகங்கள் மூன்று ஆண்டு சுழற்சியில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன:

குறிப்பிட்ட ஆண்டை 3ஆல் வகுக்கும்பொழுது மீதி 1 வந்தால் முதலாம் ஆண்டு, 2 வந்தால் இரண்டாம் ஆண்டு 0 வந்தால் மூன்றாம் ஆண்டு.

2020/3- மீதி 1, முதலாம் ஆண்டு
2021/3-மீதி 2. இரண்டாம் ஆண்டு
2022/3-மீதி 0, மூன்றாம் ஆண்டு

எனவே இந்த 2022ம் ஆண்டு,திருவழிபாட்டு ஆண்டின் மூன்றாம் ஆண்டு ஆகும்.

வாரநாட்கள் திருப்பலி வாசகங்கள் இரண்டு ஆண்டு சுழற்சியில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன:

குறிப்பிட்ட ஆண்டை 2ஆல் வகுத்தால் மீதி 1 வந்தால் முதலாம் ஆண்டு, மீதி 0 வந்தால் இரண்டாம் ஆண்டு. எளிதாக ஞாபகம் வைக்க ஒத்தப்படை ஆண்டு என்றால், முதலாம் ஆண்டு; இரட்டைபடை ஆண்டு என்றால், இரண்டாம் ஆண்டு

2021/2 மீதி 1, முதலாம் ஆண்டு
2022/2 மீதி 0, இரண்டாம் ஆண்டு

எனவே இந்த திருவழிபாட்டு ஆண்டில்(2022) வார நாட்களில், இரண்டாம் ஆண்டின் தொகுப்பு வாசகங்கள் திருப்பலியில் வாசிக்க படும்.

திருவழிபாட்டு ஆண்டில் ஞாயிறு நற்செய்தி வாசகங்கள்:

முதலாம் ஆண்டு- மத்தேயு நற்செய்தி

இரண்டாம் ஆண்டு- மாற்கு நற்செய்தி

மூன்றாம் ஆண்டு- லூக்கா நற்செய்தி

எனவே இந்த 2022ம் ஆண்டு, திருவழிபாட்டு 3ம் ஆண்டில் குறிப்பிட்ட சில ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் தவிர்த்து பிற எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமைகளிலும் புனித லூக்கா எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகங்கள் வாசிக்கப்படும்.

புனித யோவான் எழுதிய தூய நற்செய்தியிலிருந்து வாசகங்கள் தவகாலத்திலும், பிற குறிப்பிட்ட நாட்கள், மற்றும் குறிப்பிட்ட விழா நாட்களிலும் வாசிக்கப்படும்

இதுதான் அன்பானவர்களே! திருவழிபாட்டு ஆண்டும், காலங்களும் வாசகங்களும். மீண்டும் மீண்டும் படித்து ஞாபகத்தில் வைத்துகொண்டு புரிதலோடு திருப்பலியில் பக்தியுடன் பங்கேற்று பயனடைய வாழ்த்துகின்றேன். இவ்வாறு, திருப்பலியை பற்றி தெரிந்து கொண்டு, புரிந்து கொண்டு, அறிந்து கொண்டு, திருப்பலி ஜெபங்களை வாய் திறந்து சொல்லி, கடவுளை புகழ்ந்து பக்தியுடன் பங்கேற்கும் ஒரு திருப்பலி, இது தக்க தயாரிப்பு இன்றி, ஏனோ தானோ என்று பங்கேற்கும் ஆயிரம் திருப்பலிகளை விட மேலானது; சமம் ஆகாது. எனவே திருப்பலியின் அளவற்ற செல்வங்களை புரிந்து கொண்டு, பக்தியுடன் பங்குபெற்று இறைவனின் அளவற்ற ஆசீர்வாதங்களை அறுவடை செய்து கொள்ள வாழ்த்துகின்றேன்.

ஜெபங்களுடன்.

பி.பன்னீர் செல்வன்.S.O.G

Rev. Fr: Simon Peter (Gnana Oli) 28-11-2021
 
கிறிஸ்து அரசர் பெருவிழா | திருப்பலி | 21.11.2021 |Fr. Albert |Fr. Amal |Fr. Deepan | KC Trichy
 
 

குடும்ப ஜெபமாலை

இன்று வீட்டிலும், நாட்டிலும் நடக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் குடும்ப ஜெபமாலை இப்போது இல்லாமல் போனதுதான். கடந்த 20 ஆண்டுகளாகத்தான் இவ்வளவு பெரிய அழிவுகள், அதுவும் நாம் கேள்வியே பட்டிராத அழிவுகள் நடப்பது இப்போதுதான். கத்தொலிக்கத்திலிருந்து பிரிந்து 100 சபைகளுக்கும் மேல் வந்ததிற்கும் காரணம் குடும்ப ஜெபமாலை நின்றதுதான்.

முன்பெல்லாம் நம் கத்தொலிக்க குடும்பங்கள் இரவு ஜெபமாலை சொல்லாமல் தூங்க மாட்டார்கள். வீட்டில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக அமர்ந்து ஜெபமாலை சொல்வார்கள். பல வீடுகளில் நற்செய்தி வாசித்து ஜெபமாலை ஜெபிப்பார்கள். இந்த ஜெபமாலை கத்தொலிக்க குடும்பங்களை மட்டுமல்ல உலகையே காப்பாற்றிக்கொண்டிருந்தது.

ஏனென்றால் ஜெபமாலை தனிப்பட்ட ஒருவருக்காக ஜெபிக்கப்படுவதில்லை. " பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே  "பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக  " எங்களை சோதனையில் விழவிடாதேயும் என்று நாம் ஜெபிக்கும் போது உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மக்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். "

ஏன் குடும்ப ஜெபமாலை நின்று போனது? வீட்டிற்குள் நுழைந்த டி.வி என்ற சாத்தான்தான் அதிலும் தனியார் சானல்கள் வந்த பின்புதான் இத்தகையை இழிவான நிலையை நாம் சந்தித்துள்ளோம்.

24 மணி நேரம் பாடல்கள், படங்கள், சீரியல்கள், ஆபாசமாக உடை அணிந்து நடனங்கள், அந்தபோட்டி இந்த போட்டி, பேட்டி ஆபாச ஆடைகள் அனிந்து வருதல், இதெல்லாம் என்ன செய்யும்.ஆன்மாக்களை கெடுத்து குட்டி சுவராக்காதா? குழந்தைகள் சிறுவர் சிறுமிகள், இளைஞர்கள் நிலையை எண்ணிப்பாருங்கள். அவர்கள் ஆன்மாக்களில் விஷங்களை விதைக்கின்றன.குடும்ப உறவுகளை சீரழிக்கின்றன.

சாத்தான் வீட்டுக்குள்ளேயே கூடாரம் அமைத்து அமர்ந்துவிட்டான். நமது நேரங்களை எல்லாம் விழுங்கிவிட்டான். 90 சதவிகதம் டி.வி நிகழ்ச்சிகள் மக்களுக்கு நல்ல விசயங்களைத் தருவது இல்லை என்பது கசப்பான உண்மை.
நம் குடும்பங்கள் டி.வி.க்கு அடிமையானதால் குடும்ப ஜெபமாலை நின்று போனது.

சரி டி.வி. பாருங்கள். நல்ல நிகழ்ச்சிகள், செய்திகள், நல்ல படங்கள், நல்ல பாடல்கள் பாருங்கள். ஆனால் கடவுளுக்குண்டான நேரம் என்னவானது? நாளைக்கு நம்மிடம் கணக்கு கேட்க மாட்டார்.

நம் கத்தொலிக் குடும்பங்கள் நம் வரலாற்றை திரும்பிப்பார்க்க வேண்டும். அனுதின திருப்பலியில் பங்கேற்றல், மாலை ஜெபமாலையில் கலந்து கொண்டு ஜெபித்தல் இது தவிர குடும்ப ஜெபமாலை. தவக்காலத்தில் எப்படி இருந்தோம் இப்போது எப்படி இருக்கிறோம். எல்லாவற்றிலும் விதி விலக்கு, அசால்டுத்தனம், சோம்பேரித்தனம் வந்து விட்டது. காரணம் ஜெபமாலையை விட்டதுதான்.

Time Management டாம் ஆனால் எல்லா உலக காரியங்களுக்கும் நேரம் உண்டு ஆனால் ஆன்மீக காரியங்களுக்கு நேரமில்லை. இது என்ன நியாயம்?
ஒரு ஆறுதல் இன்னும் சில இல்லங்களில் குடும்பஜெபமாலை ஜெபிக்கிறார்கள். அதுதான் நம்மைக்காப்பாற்றுகிறது.

இப்போது குடும்பங்களில் ஆரம்பித்துப்பாருங்கள். சில நாட்களில் மாதங்களில் உங்களுக்கே மாற்றம் தெறியும். நம் ஆன்மாவில் சந்தோசம் குடியேறும். ஜெபமாலையின் சுவையை, பாதுகாப்பை அனுபவித்தால்தான் தெறியும்.

அன்பான மக்களே ! கத்தொலிக்க குடும்பத்திற்கு ஜெபமாலை இன்றியமையாது அது தவிர நம்மையே அறியாமல் நம் நாட்டை, உலகத்தை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றிக்கொண்டே இருப்போம்.
மாதா காரணமில்லாமல் எதையும் கேட்க மாட்டார்கள். நம்மை காப்பற்றத்தான் கேட்கிறார்கள். நம் துன்ப வேளைகளில் அவர்களை அழைக்கத்தான் கேட்கிறார்கள். ஜெபமாலை சொன்னால்தானே அவர்கள் வருவார்கள் நம்மைக்காப்பாற்ற, " இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் " என்று கேட்டால்தானே வருவார்கள்

தயவு செய்து குடும்ப ஜெபமாலை சொல்லுவோம்; நம்மையும், இந்த உலகத்தையும் காப்பாற்றுவோம். இதில் இன்றைய குழந்தைகளும் மிகவும் பயன்பெருவார்கள். அவர்களுக்கு ஞான வழிகாட்டியாக, நல்ல தாயாக இருந்து மாதா காப்பாற்றுவார்கள். வருங்கால தலைமுறை தப்பிக்கும். இல்லையென்றால் இப்போதே இப்படிப்பட்ட நிலமை. நாளை சொல்லவே முடியாது. எப்படி இருக்கும் என்று.

ஜெபமாலை அக்டோபர் மாதம் மட்டும் ஜெபிக்கும் ஜெபமல்ல. வருடத்தின் 365 நாட்களும் ஜெபிக்கப்பட வேண்டிய ஜெபம்.. நம்மையும், உலகையும் காப்பாற்றும் ஆயுதம்...ஜெபிப்போம் ஜெபிப்போம் ஜெபமாலை; குடும்ப ஜெபமாலை தவறாமல் ஜெபிப்போம்.

 
 
லூர்து திருத்தலம்
திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் சிறப்பு பரிபூரண பலன்
கொரோனா தொற்று கிருமியின் பேராபத்திலிருந்து விடுபட செபம்
கொரோனா வைரஸ் சிறப்பு சிலுவைப்பாதை
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 01
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 02
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 04
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 05

கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 06

கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 07
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 08
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 09
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 10
 
ஜெபமாலை குறித்த கத்தோலிக்க பிரிவினை சபை சகோதரரின் கேள்விக்கு வாழும் ஜெபமாலை இயக்க சகோ. தன்ராஜ் ரொட்ரிகஸின் பதில்..
 
அருட்தந்தை லீனஸ் அ.ம.தி அவர்களோடு இணைந்து நாங்களும் செபிப்போம். செபம் என்பது எம்மை இறைவனின் கரங்களில் கொடுத்து, அவரது சித்தம் எம்வாழ்வில் நடைபெறவேண்டுமென்று மன்றாடுவோம். உமது சித்தம் பூவிலகில் செய்யப்படுவதாக!
 
பிரான்ஸ் லூர்து திருத்தலத்தில் தமிழ் மொழிக்கு பொறுப்பாய் பணி செய்து கொண்டிருக்கும் அருட்தந்தை லீனஸ் அவர்கள் உலக மக்களுக்கு சொல்லும் செய்தி.
 
நாமனைவரும் அருட்தந்தை லீனஸ் அவர்களோடு இணைந்து, கொரோணா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட அணைத்து மக்களையும் இறைவன் தொட்டு குணப்படுத்த வேண்டும் என மன்றாடும் இந்த செபத்தில் பங்கு பற்றுவோம்.
 
 
பிரிவினை சபைகளும்......கத்தோலிக்க திருச்சபையும்....
அன்னை மரியாளைப் பற்றிய செய்தி விவிலிய ஆய்விலிருந்து.
 திருக்குடும்பத்தை நோக்கிச் செபம்
 இதுவரை 7000 -க்கும் மேற்பட்ட புதுமைகள்...............
பிரான்சின் லூர்து மாதா காட்சி கொடுத்த கெபியிலிருந்து அருட்த்தந்தை லீனஸ் சொய்சா அ.ம.தி. அடிகளார் நடாத்தும் சிறப்பு வழிபாடு
   
பிரான்சின் லூர்துமாதா காட்சி கொடுத்த கெபியிலிருந்து அருட்தந்தை லீனஸ் சொய்சா அ.ம.தி. அடிகளார் நடாத்திய இன்றைய வழிபாடு காணொளி - 13/05/2020
  
அன்னை தெரேசாவைப் பற்றி அறிய இங்கே கிளிக் பண்ணவும்
பைபிளில் இயேசு சொல்கிறார் "அந்தக் கைவிடப்பட்டவரில் இருப்பதெல்லாம் நானே, அவர்களுக்கு செய்வதை எல்லாம் எனக்கே செய்கின்றீர்கள்", நல்ல ஊழியர்கள் அதனைத்தான் செய்தார்கள், அவரில் ஒருவர்தான் நாம் கண்ணால் கண்ட மானிட தெய்வம்: 
அன்னை தெரசா......
Ladépeche என்னும் செய்தித்தாளில் 11/08/2016 வெளிவந்த தந்தை லீனஸ் அவர்களின்: லூர்து அன்னை திருத்தலத்தை நோக்கி, பெருந்திரளாய் நம்பிக்கையோடு வருகின்ற தமிழ்த்  திருப்பயணிகளைப் பற்றிய பேட்டி.
 

"எல்லாத் தலை முறைகளும்  என்னைப் பேறுடையாள் எனப் போற்றுமே"

url and counting visits Nombre de visits