• english
  • francais
  • tamoul1
  • tamoul2
  • tamoul3

Horizontal CSS3 Menu Tutorial Css3Menu.com

தமிழ் திருப்பயணிகள் ஆன்மீகப் பணி மையம் உங்களை வரவேற்கின்றது

மரியன்னை உங்களை அழைக்கிறாள்......... 
இறை சித்தத்தை செயல்படுத்தும் மாபெரும் சக்தி மரியன்னை.  அவள் மக்களின் அன்னை.  அன்னையிடம் வரம் கேட்க அல்ல,  அன்னையையே வரமாகக் கேட்க,  லூர்து நகர் திருத்தலம் செல்வோம்.  குடும்பமாய்க் கூடி  ஜெபமாலை சொல்வோம்.

தூய ஆவியின் வரங்களும், அன்னை மரியின் பரிந்துரையும் கிடைத்திட திருப்பலியில் விசேடமாக தொடர்ந்து அனைவருக்காகவும் லூர்து அன்னை மூலமாக ஜெபிக்கிறோம்.
  தினம் ஒரு நல்வார்த்தை..
ஞானத்தோடு வாழ்கின்றவர்கள் மீது அன்பு செலுத்துவது போல வேறு எதன்மீதும் கடவுள் அன்பு செலுத்துவதில்லை. ஞானம் - கதிரவனை விட அழகானது; விண்மீன் கூட்டத்தினும் சிறந்தது; ஒளியைக் காட்டிலும் மேலானது. இரவுக்குப் பகல் இடம் கொடுக்கிறது. ஆனால், ஞானத்தைத் தீமை மேற்கொள்ளாது.
லூர்து நகரின்
தோற்றம் - MP3


லூர்து நகரின் தோற்றம் எழுத்துருவில்
லூர்து திருத்தல தமிழ் ஆன்மீக மையம் வழங்கும் லூர்து அன்னை
திருக்காட்சிகள
-
Video
 
நலம் தரும்
லூர்து மலை நாயகி
....
தூய லூர்தன்னை விழா  
 பிப்ரவரி 11
 
 அருள் நிறைமரியே  
எனும்  செபத்தின் விளக்கம்
செபமாலையின்
 மறை உண்மைகள்
 
தினம் ஒரு திருவாக்கு    
அருட்சகோ:அருணா
 தமிழ்நாடு - இந்தியா
   
 புதிய
திருப்பலி புத்தகம்
 
தூய பாத்திமா அன்னை
 
 
வாரம் ஒரு தகவல்
  (விதை)

18 -சமரசம் உலாவும் இடம்
 

   ஒக்டோபர் மாதம்  
  மரியன்னை புகழ்    மாதம்
         கிறிஸ்மஸ்
திருப்பலியின் முக்கியத்துவம்.  
   நவெம்பர் மாதம்
 
 
இறை இரக்கப் பெருவிழா
  நமது சிந்தனைக்கு
 
திருவழிபாட்டு
 நாள்காட்டி
 
அருட்தந்தை லீனஸ் அ.ம.தி அவர்களோடு இணைந்து நாங்களும் செபிப்போம்.
 
 
 
பிரான்ஸ் லூர்துநகர் திருத்தலத்திலிருந்து தமிழ் திருப்பலி நேரலையாக|21.11.2021
 
 
லூர்து அன்னை மன்றாட்டு - mp3
லூர்து திருப்பதியின் வல்லமையுள்ள மன்றாட்டு 
லூர்து கெபி நேரலையில்
மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே Mp4
   Santuary  Lourdes    
அன்னையே லூர்தன்னையே பாடல்
மாதா தந்த அற்புத பதக்கம்
மரியின் அமல உற்பவம் (8 டிசம்பர் 2022) திருநாள்

இன்று அன்னை கன்னி மரியாவின் அமல உற்பவப் பெருநாளைக் கொண்டாடுகின்றோம். 'அன்னை கன்னி மரியா அமல உற்பவி' என்னும் வழுவாநிலைக் கோட்பாடு, 'இன்எஃபாபிலிஸ் தேயுஸ்' என்னும் கொள்கைத் திரட்டின் வழியாக (1854), திருத்தந்தை ஒன்பதாம் பயஸ் அவர்களால் வழங்கப்பட்டது. பிரான்ஸ் நாட்டின் லூர்து நகரில் தோன்றிய (1858) அன்னை கன்னி மரியா, 'நாமே அமல உற்பவம்' என்று தன்னை வெளிப்படுத்துகின்றார்.

அன்னை கன்னி மரியாவின் அமல உற்பவத்தை நான் மூன்று சொற்களில் புரிந்துகொள்கிறேன்: (அ) தாய்மை, (ஆ) தகுதிப்படுத்துதல், மற்றும் (இ) தாழ்ச்சி.

அ. தாய்மை

இன்றைய முதல் வாசகத்தின் (தொநூ 3:9-15,20) இறுதியில், 'மனிதன் தன் மனைவிக்கு 'ஏவாள்' என்று பெயரிட்டான். ஏனெனில், உயிருள்ளோர் எல்லாருக்கும் அவளே தாய்' என்று வாசிக்கின்றோம். நம் தொடக்கத்தாய் இரு பெயர்களைப் பெறுகிறாள்: ஒன்று, 'பெண்' (தொநூ 2:23). 'பெண்' (எபிரேயத்தில் 'ஈஷ்ஷா') என்னும் பெயர் படைப்பின் தொடக்கத்தில், இரண்டாம் கதையாடலின்படி, 'ஆண்' (எபிரேயத்தில் 'ஈஷ்') வழங்குவதாக உள்ளது. 'ஆணுக்கும் பெண்ணுக்கும் உள்ள பொருந்தக்கூடிய தன்மையை இந்தப் பெயர் எடுத்துரைக்கின்றது. இரண்டாவது பெயர், 'தாய்' (தொநூ 3:20). 'தாய்' (எபிரேயத்தில், 'ஹவ்வா') என்னும் பெயர், நம் முதற்பெற்றோர் கடவுளின் கட்டளையை மீறி, விலக்கப்பட்ட கனியை உண்டதால் கடவுள் அவர்களைச் சபித்ததற்குப் பின்னர் வழங்கப்படுகின்றது. இந்த நிகழ்வு வரை ஆதாம்-ஏவா என்னும் இருவரும் தங்கள்மையம் கொண்டவர்களாக இருக்கின்றனர். இப்போது அடுத்த தலைமுறை தொடங்குகின்றது. ஏன் தொடங்க வேண்டும்? பெண்ணை ஏமாற்றிய பாம்பைச் சபிக்கின்ற கடவுள், 'உனக்கும் பெண்ணுக்கும் உன் வித்துக்கும் அவள் வித்துக்கும் பகையை உண்டாக்குவேன். அவள் வித்து உன் தலையைக் காயப்படுத்தும். நீ அதன் குதிங்காலைக் காயப்படுத்துவாய்' என்கிறார். 'வித்து' என்பது ஆணுக்கு உரியது. பெண் என்பவர் வித்தை ஏற்பவர் என்பதே உடலியல் எதார்த்தம். இங்கே 'பெண்ணின் வித்து' எனக் குறிப்பிடப்படுவதால், இது 'முன்நற்செய்தி' (அதாவது, மரியா ஆணின் உறவு இன்றி குழந்தை பெறுவது முன்னறிவிக்கப்படுதல்) என்று திருஅவைத் தந்தையர்களால் புரிந்துகொள்ளப்படுகிறது. 'பெண்ணின் வித்து' என்பதைப் பெண்ணின் வழிமரபு என்றும் எடுக்கலாம். அந்த வழியில், மரியா என்னும் பெண்ணின் வழிவரக்கூடிய இயேசு தன் சிலுவையைக் கொண்டு பாம்பின் தலையை நசுக்குவார் என்றும் புரிந்துகொள்ளலாம். இயேசு பிறப்பில் மரியா தாய்மை ஏற்கின்றார். மரியாவின் தாய்மை வழியாகவே தீமை அழித்தல் நிகழ்வு தொடங்குகிறது. ஆக, 'அமல உற்பவம்' என்பது மரியாவின் 'தாய்மை' நிலையைக் குறிக்கிறது. தாய்மை ஏற்பதற்காகவே மரியா பாவ மாசின்றி பிறக்கின்றார்.

ஆ. தகுதிப்படுத்துதல்

இரண்டாம் வாசகத்தில் (காண். எபே 1:3-6,11-12), எபேசு நகர இறைமக்களை, 'தூயவர்கள்' என அழைக்கின்ற பவுல், தூய்மை நிலை என்பது கடவுள் அளித்த தகுதியால் வந்தது என அவர்களுக்கு நினைவூட்டுகின்றார். கடவுள் மனிதர்களைத் தகுதிப்படுத்தும் நிலை மூன்று தளங்களில் நடந்தேறுகிறது: ஒன்று, 'உலகம் தோன்றுவதற்கு முன்பே அவர்களைத் தேர்ந்தெடுக்கின்றார்.' இரண்டு, 'அன்பினால் அவர்களை முன்குறித்து வைக்கின்றார்.' மூன்று, 'கிறிஸ்து வழியாக உரிமைப்பேற்றை வழங்குகின்றார்.' அதாவது, ஒரு தெருவில் பெரிய பணக்காரர் ஒருவரின் வீடு இருக்கிறது என வைத்துக்கொள்வோம். அந்த வீட்டின் வழியாக இளவல் ஒருவர் தினமும் சைக்கிளில் பயணம் செய்து தன் பணிக்குச் செல்கிறார். அவரைக் காண்கின்ற பணக்காரர், அவர்பால் ஈர்க்கப்பெற்று, அவருக்குத் தன் சொத்தின் பெரும்பகுதியை அளிக்கின்றார். 'அவர் மகனாகத் தத்தெடுக்கப்பட்டால்தான் சொத்தைப் பகிர முடியும்' என அவருடைய வழக்கறிஞர் சொல்கின்றார். பணக்காரரும் உடனே, அவரைத் தன் மகனாக ஏற்றுக்கொள்வதாக பத்திரம் பதிவு செய்கின்றார். சட்ட அடிப்படையில் அவர் மகனாக மாறியவுடன், தனக்கு உரிமைப்பேறாக இருக்கின்ற சொத்தில் அந்த புதிய மகனுக்குப் பங்களிக்கிறார் பணக்காரர். இப்படித்தான் கடவுள் நமக்குத் தன் உரிமைப் பேற்றை அளிக்கின்றார். ஆக, கடவுளின் இரக்கம் அல்ல இது. மாறாக, அவருடைய கொடை. நம்மைத் தகுதிப்படுத்துதல் என்னும் கொடை. அமல உற்பவ நிகழ்வில் அன்னை கன்னி மரியா தகுதிப்படுத்தப்படுகின்றார். இச்செயலைக் கடவுளே நிகழ்த்துகின்றார்.

இ. தாழ்ச்சி

நற்செய்தி வாசகத்தில் (காண். லூக் 1:26-38), இயேசு பிறப்பு முன்னறிவிப்பு நிகழ்வை நாம் வாசிக்கின்றோம். 'கடவுளால் இயலாதது ஒன்றுமில்லை' என்று வானதூதர் கபிரியேல் மொழிந்தவுடன், 'நான் ஆண்டவரின் அடிமை. உம் சொற்படியே எனக்கு நிகழட்டும்' என்று சரணாகதி அடைகின்றார் மரியா. தொடர்ந்து, எலிசபெத்தைச் சந்திக்கும் நிகழ்வில் அவர் பாடும் புகழ்ச்சிப் பாடலிலும், 'ஆண்டவர் என் தாழ்நிலையைக் கண்ணோக்கினார்' எனப் பாடுகின்றார். தாழ்ச்சி என்பது அடையாளங்களை இழக்கின்ற நிலை. தன் இருத்தல் நிலை ('களிமண்' நிலை) இதுதான் என்று உணர்கின்ற நிலை. தன் கையறுநிலையை ஏற்றலே தாழ்ச்சி. 'நீர் என்னை எப்படி வேண்டுமானாலும் மாற்றிக்கொள்ளும்' என்று களிமண் தன்னை உருவாக்குபவரிடம் தன்னைக் கையளிப்பது போல மரியா தன்னை இறைத்திட்டத்திற்குக் கையளிக்கின்றார்.

இன்றைய திருவிழா நமக்கு வைக்கும் சவால்கள் எவை?

(அ) தாய்மை என்பது நாம் இந்த உலகில் செய்ய வேண்டிய பணியைக் குறிக்கிறது. தந்தைமை அல்லது தாய்மை என்ற அடிப்படையில் நான் இந்த உலகில் செய்ய வேண்டிய எனக்குரிய பணி என்ன? என்பதை அறிதல்.

(ஆ) கடவுள் என்னை, 'தூயவர்' என்ற நிலைக்குத் தகுதிப்படுத்தியுள்ளார் எனில், அத்தகுதியை நான் தக்கவைத்துக்கொள்ள என்ன செய்ய வேண்டும்?

(இ) தாழ்ச்சி என்னும் மதிப்பீட்டை நான் வாழ்வாக்கத் தடையாக உள்ள காரணிகள் எவை?

*அமல உற்பவத் திருநாள் வாழ்த்துகள்!

அருள்திரு யேசு கருணாநிதி, மதுரை உயர்மறைமாவட்டம்
திருவருகைக்காலம் என்பது 'Advent' என்னும் லத்தீன் மொழிப் பெயர்ப்பிலிருந்து "வருகை" எனப் பொருள் பெறுகின்றது.
திருவருகைக் காலம் இரண்டு பண்புகளைக் கொண்டது.

ஒன்று இயேசு இவ்வுலகில் முதல் முறையாக வந்த நிகழ்வைக் கொண்டாட மக்களைத் தயாரிக்கிறது. இரண்டாவது வரவிருக்கும் இயேசுவின் இரண்டாம் வருகையையும் ஆவலுடன் எதிர்பார்க்க மக்களைத் தூண்டுகிறது. இவ்வாறு திருவருகைக் காலம் எதிர்பார்ப்புடன் கூடிய மகிழ்ச்சியின் காலமாக விளங்குகிறது.

இது நான்கு வாரங்களை உள்ளடக்கியுள்ளது. இந்த நிகழ்வை சிறப்பிக்கும் விதமாக ஒவ்வொரு வாரமும் மலர்களால் அலங்கரிக்கப்பட்ட வளையத்தினுள் நான்கு நிறம் கொண்ட மெழுகுவர்த்தியை ஏற்றலாம்.

திருவருகைக்காலம் பற்றி இறைமக்கள் அறிந்துக் கொள்ள வேண்டிய பத்து படிப்பினைகள்..

1. திருவருகைக் காலத்தின் நோக்கம் என்ன?

திருவருகைக் காலம் கத்தோலிக்க திருவழிபாட்டு காலத்தின் ஆரம்பம். திருவழிப்பாட்டிற்கான பொதுவிதி முறைகள் (39) கூறும் திருவருகைக் காலத்தின் இரண்டு பண்புகள்:
இறைமகன் மனிதரிடையே முதல் முறை வந்ததை நினைவு கூறும் மற்றும் கிறிஸ்துப்பிறப்புப் பெருவிழாக் கொண்டாட்டங்களின் தயாரிப்புக் காலம் ஆகும்.

அவ்வாறே காலத்தின் நிறைவில் நிகழும், கிறிஸ்துவின் இரண்டாம் வருகையை எதிர்பார்த்திருக்க, உள்ளங்கள் தூண்டப்படும் காலமும் அதுவே. இவ்விரு காரணங்களால் திருவருகைக் காலம் இறைப்பற்றும், மகிழ்ச்சியும் நிறைந்த எதிர்பார்ப்பின் காலமாக விளங்குகின்றது.

2. திருவருகைக் காலத்தில் பயன்படுத்தப்படும் நிறங்கள் யாவை?

திருவுடைகளின் நிறத்தைப் பொறுத்த மட்டில், மரபுவழிப் பயன்பாடு பின்பற்றப்பட வேண்டும். அதாவது, ஊதா நிறம் - திருவருகைக் காலத்திலும், தவக்காலத்திலும் ஊதா நிறம் பயன்படுத்தப்படும். (GR 346 ஈ) இளஞ்சிவப்பு நிறம் வழக்கத்தில் இருப்பின் திருவருகைக் கால 3ஆம் ஞாயிறு அன்று ("மகிழுங்கள்'') இளஞ்சிவப்பு நிறம் பயன்படுத்தப்படலாம். (GIRM 346ஊ)

3. திருவருகைக் காலம் துக்கமான காலமா? அல்லது மனவருத்தத்திற்கான காலமா?

திருவருகைக் காலம் துக்கமான, மனவருத்த அல்லது தவத்திற்கான காலமல்ல. ஊதா நிறம் வழிபாட்டு நிறமாக இருந்தாலும், திருஅவை சட்டம் 1250 குறிப்பிடுவது போல, ஆண்டின் எல்லா வெள்ளிக்கிழமைகளும் மற்றும் தவக்காலத்தின் அனைத்து நாட்களுமே மனவருத்தத்தின் காலங்களாகும்.

4. திருவருகைக் காலம் எப்போது துவங்கி எப்போது முடிவடைகிறது?

வழிபாட்டு பொது விதிமுறை (40)ன் படி திருவருகைக் காலம், நவம்பர் 30ம் நாளில் அல்லது அதற்கு அண்மையில் வரும் ஞாயிற்றுக்கிழமை, முதல் மாலைத் திருப்புகழோடு தொடங்கி, கிறிஸ்து பிறப்பு விழாவின் முதல் மாலைத் திருப்புகழுக்கு (டிசம்பர் 24)க்கு முன் முடிவடையும்.

5. திருவருகைக் கால ஞாயிற்றுக்கிழமைகளில் முக்கியத்துவம் என்ன?

திருவழிபாட்டு பொது விதிமுறை (41)ன் படி, திருவருகைக் காலத்தில் வரும் ஞாயிற்றுக் கிழமைகள், திருவருகைக் கால 1, 2, 3, 4 - ஆம் ஞாயிறு எனப்படும்.

திருவருகைக் கால மூன்றாம் ஞாயிறுக்கு "மகிழும் ஞாயிறு" என்ற சிறப்பு பெயர் உண்டு. விதிமுறை 5ல் எல்லா ஞாயிற்றுக்கிழமையும் தனி முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது எனவும், எனவே அது பெருவிழாக்களுக்கும், கிறிஸ்துவின் விழாக்களுக்கும் மட்டுமே இடம் தரும் என்கிறது.

ஆனால் திருவருகைக்கால, தவக்கால, பாஸ்கா கால ஞாயிற்றுக்கிழமைகள் ஆண்டவருடைய விழாக்களுக்கும், மற்ற எவ்வகைப் பெருவிழாக்களுக்கும் மேலான இடம் பெறும். GIRM 380ன் படி திருவருகைக்கால ஞாயிறுகளில், இறந்தவர்களுக்கான அடக்கத் திருப்பலி இடம் பெறலாகாது.

6. திருவருகைக் கால வார நாட்களில் என்ன நிகழ்கின்றது?

திருவருகைக் கால வார நாட்களில் மக்களுடனான திருப்பலியின் போது, தினமும் மறையுரை பரிந்துரைக்கப் படுகின்றது. ஞாயிற்றுக் கிழமைகள் மற்றும் கடன் திருநாள்களில், மக்கள் பங்கேற்கும் எல்லாத் திருப்பலிகளிலும் மறையுரை நிகழ்த்துவது கட்டாயம் ஆகும். (GIRM 66).

விதிமுறை 42 டிசம்பர் 17 முதல் 24 உட்பட வரும் வார நாட்கள், கிறிஸ்து பிறப்புக்கு நேரடி முன்னேற்பாடாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன என்பதின் முக்கியத்துவத்தை எடுத்துக்காட்டுகின்றது.

7. திருவருகைக் கால ஆலய அலங்கரிப்பு எவ்வாறு நிகழ்கிறது?

பீடத்தை அணி செய்வது, மிதமான அளவோடு இருக்க வேண்டும். திருவருகைக் காலத்தில் அக்காலத்தின் தன்மைக்கேற்ப, பீடத்தை மிதமான அளவில் மலர்களால் அணிசெய்தல் வேண்டும். அது ஆண்டவருடைய பிறப்பின் நிறை மகிழ்வை முன்னறிவிப்பதாய் அமைதல் கூடாது. மலர்களால் அணி செய்வது, எப்பொழுதும் அளவுக்கு மிகாமல் இருத்தல் நல்லது. மலர்கள் பீட மேசையின் மீது வைக்கப்படுவதை விட பீடத்தைச் சுற்றி வைக்கப்பட வேண்டும். (GRM 305)

8. திருவருகைக் காலம் இசையின் பங்கு என்ன?

திருவருகைக் காலத்தில் அதன் தன்மைக்கு ஏற்றவாறு, இசைப் பெட்டியையும் பிற இசைக் கருவிகளையும் மிதமாக, ஆண்டவருடைய பிறப்பின் நிறை மகிழ்வை, முன்னறிவிக்காத அளவில் மீட்டுதல் வேண்டும். (GIRM 313)

9. திருவருகைக் காலத்தில் உன்னதங்களிலே பாட வேண்டுமா? சொல்ல வேண்டுமா?

திருவருகைக் காலத்தில் உன்னதங்களிலே பாடுவதோ, சொல்வதோ இரண்டுமே தவிர்க்கப்படவேண்டும். (GIRM53)

10. திருவருகைக் காலத்தில் பரிந்துரைக்கப்படும், தனிப்பட்ட சிறப்பு பக்தி முயற்சிகள் எவை?

திருவருகைக் காலத்திற்கான சிறப்பு பக்தி முயற்சிகள் பலவற்றில், திருஅவை பரிந்துரைப்பதும் அதிகமாக பழக்கத்தில் உள்ளதுமான, திருவருகைக் கால
இளந்தளிர் வளைய வழிபாடு (Wreath Service).
 
ADVENT BOOKLET 2022 - Year A
அருட்கலாநிதி லெரின் டிரோஸ் அவர்கள் கொடுக்கும் கத்தோலிக்க திருச்சபையின் குழந்தைகள் திருமுழுக்கு பற்றிய விளக்கம்.

Rev. Fr: Simon Peter (Gnana Oli) -04-12-2022
 
 
 
 

குடும்ப ஜெபமாலை

இன்று வீட்டிலும், நாட்டிலும் நடக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு காரணம் குடும்ப ஜெபமாலை இப்போது இல்லாமல் போனதுதான். கடந்த 20 ஆண்டுகளாகத்தான் இவ்வளவு பெரிய அழிவுகள், அதுவும் நாம் கேள்வியே பட்டிராத அழிவுகள் நடப்பது இப்போதுதான். கத்தொலிக்கத்திலிருந்து பிரிந்து 100 சபைகளுக்கும் மேல் வந்ததிற்கும் காரணம் குடும்ப ஜெபமாலை நின்றதுதான்.

முன்பெல்லாம் நம் கத்தொலிக்க குடும்பங்கள் இரவு ஜெபமாலை சொல்லாமல் தூங்க மாட்டார்கள். வீட்டில் இருப்பவர்கள் எல்லாம் ஒன்றாக அமர்ந்து ஜெபமாலை சொல்வார்கள். பல வீடுகளில் நற்செய்தி வாசித்து ஜெபமாலை ஜெபிப்பார்கள். இந்த ஜெபமாலை கத்தொலிக்க குடும்பங்களை மட்டுமல்ல உலகையே காப்பாற்றிக்கொண்டிருந்தது.

ஏனென்றால் ஜெபமாலை தனிப்பட்ட ஒருவருக்காக ஜெபிக்கப்படுவதில்லை. "பரலோகத்தில் இருக்கிற எங்கள் பிதாவே  "பாவிகளாய் இருக்கிற எங்களுக்காக  "எங்களை சோதனையில் விழவிடாதேயும்" என்று நாம் ஜெபிக்கும் போது உலகத்தில் உள்ள அத்தனை மக்களுக்காகவும் ஜெபிக்கிறோம். "

ஏன் குடும்ப ஜெபமாலை நின்று போனது? வீட்டிற்குள் நுழைந்த டி.வி என்ற சாத்தான்தான் அதிலும் தனியார் சானல்கள் வந்த பின்புதான் இத்தகையை இழிவான நிலையை நாம் சந்தித்துள்ளோம்.

24 மணி நேரம் பாடல்கள், படங்கள், சீரியல்கள், ஆபாசமாக உடை அணிந்து நடனங்கள், அந்தபோட்டி இந்த போட்டி, பேட்டி ஆபாச ஆடைகள் அனிந்து வருதல், இதெல்லாம் என்ன செய்யும்.ஆன்மாக்களை கெடுத்து குட்டி சுவராக்காதா? குழந்தைகள் சிறுவர் சிறுமிகள், இளைஞர்கள் நிலையை எண்ணிப்பாருங்கள். அவர்கள் ஆன்மாக்களில் விஷங்களை விதைக்கின்றன. குடும்ப உறவுகளை சீரழிக்கின்றன.

சாத்தான் வீட்டுக்குள்ளேயே கூடாரம் அமைத்து அமர்ந்துவிட்டான். நமது நேரங்களை எல்லாம் விழுங்கிவிட்டான். 90 சதவிகதம் டி.வி நிகழ்ச்சிகள் மக்களுக்கு நல்ல விசயங்களைத் தருவது இல்லை என்பது கசப்பான உண்மை.
நம் குடும்பங்கள் டி.வி.க்கு அடிமையானதால் குடும்ப ஜெபமாலை நின்று போனது.

சரி டி.வி. பாருங்கள். நல்ல நிகழ்ச்சிகள், செய்திகள், நல்ல படங்கள், நல்ல பாடல்கள் பாருங்கள். ஆனால் கடவுளுக்குண்டான நேரம் என்னவானது? நாளைக்கு நம்மிடம் கணக்கு கேட்க மாட்டார்.

நம் கத்தொலிக் குடும்பங்கள் நம் வரலாற்றை திரும்பிப்பார்க்க வேண்டும். அனுதின திருப்பலியில் பங்கேற்றல், மாலை ஜெபமாலையில் கலந்து கொண்டு ஜெபித்தல் இது தவிர குடும்ப ஜெபமாலை. தவக்காலத்தில் எப்படி இருந்தோம் இப்போது எப்படி இருக்கிறோம். எல்லாவற்றிலும் விதி விலக்கு, அசால்டுத்தனம், சோம்பேரித்தனம் வந்து விட்டது. காரணம் ஜெபமாலையை விட்டதுதான்.

Time Management டாம் ஆனால் எல்லா உலக காரியங்களுக்கும் நேரம் உண்டு ஆனால் ஆன்மீக காரியங்களுக்கு நேரமில்லை. இது என்ன நியாயம்?
ஒரு ஆறுதல் இன்னும் சில இல்லங்களில் குடும்பஜெபமாலை ஜெபிக்கிறார்கள். அதுதான் நம்மைக்காப்பாற்றுகிறது.

இப்போது குடும்பங்களில் ஆரம்பித்துப்பாருங்கள். சில நாட்களில் மாதங்களில் உங்களுக்கே மாற்றம் தெறியும். நம் ஆன்மாவில் சந்தோசம் குடியேறும். ஜெபமாலையின் சுவையை, பாதுகாப்பை அனுபவித்தால்தான் தெறியும்.

அன்பான மக்களே ! கத்தொலிக்க குடும்பத்திற்கு ஜெபமாலை இன்றியமையாது அது தவிர நம்மையே அறியாமல் நம் நாட்டை, உலகத்தை அழிவிலிருந்து காப்பாற்றிக்கொண்டே இருப்போம்.
மாதா காரணமில்லாமல் எதையும் கேட்க மாட்டார்கள். நம்மை காப்பற்றத்தான் கேட்கிறார்கள். நம் துன்ப வேளைகளில் அவர்களை அழைக்கத்தான் கேட்கிறார்கள். ஜெபமாலை சொன்னால்தானே அவர்கள் வருவார்கள் நம்மைக்காப்பாற்ற, " இப்பொழுதும் எங்கள் மரண நேரத்திலும் வேண்டிக்கொள்ளுங்கள் " என்று கேட்டால்தானே வருவார்கள்"

தயவு செய்து குடும்ப ஜெபமாலை சொல்லுவோம்; நம்மையும், இந்த உலகத்தையும் காப்பாற்றுவோம். இதில் இன்றைய குழந்தைகளும் மிகவும் பயன்பெருவார்கள். அவர்களுக்கு ஞான வழிகாட்டியாக, நல்ல தாயாக இருந்து மாதா காப்பாற்றுவார்கள். வருங்கால தலைமுறை தப்பிக்கும். இல்லையென்றால் இப்போதே இப்படிப்பட்ட நிலமை. நாளை சொல்லவே முடியாது. எப்படி இருக்கும் என்று.

ஜெபமாலை அக்டோபர் மாதம் மட்டும் ஜெபிக்கும் ஜெபமல்ல. வருடத்தின் 365 நாட்களும் ஜெபிக்கப்பட வேண்டிய ஜெபம்.. நம்மையும், உலகையும் காப்பாற்றும் ஆயுதம்...ஜெபிப்போம் ஜெபிப்போம் ஜெபமாலை; குடும்ப ஜெபமாலை தவறாமல் ஜெபிப்போம்.

 
 
லூர்து திருத்தலம்
திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் சிறப்பு பரிபூரண பலன்
கொரோனா தொற்று கிருமியின் பேராபத்திலிருந்து விடுபட செபம்
கொரோனா வைரஸ் சிறப்பு சிலுவைப்பாதை
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 01
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 02
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 04
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 05

கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 06

கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 07
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 08
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 09
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 10
 
ஜெபமாலை குறித்த கத்தோலிக்க பிரிவினை சபை சகோதரரின் கேள்விக்கு வாழும் ஜெபமாலை இயக்க சகோ. தன்ராஜ் ரொட்ரிகஸின் பதில்..
 
அருட்தந்தை லீனஸ் அ.ம.தி அவர்களோடு இணைந்து நாங்களும் செபிப்போம். செபம் என்பது எம்மை இறைவனின் கரங்களில் கொடுத்து, அவரது சித்தம் எம்வாழ்வில் நடைபெறவேண்டுமென்று மன்றாடுவோம். உமது சித்தம் பூவிலகில் செய்யப்படுவதாக!
 
பிரான்ஸ் லூர்து திருத்தலத்தில் தமிழ் மொழிக்கு பொறுப்பாய் பணி செய்து கொண்டிருக்கும் அருட்தந்தை லீனஸ் அவர்கள் உலக மக்களுக்கு சொல்லும் செய்தி.
 
நாமனைவரும் அருட்தந்தை லீனஸ் அவர்களோடு இணைந்து, கொரோணா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட அணைத்து மக்களையும் இறைவன் தொட்டு குணப்படுத்த வேண்டும் என மன்றாடும் இந்த செபத்தில் பங்கு பற்றுவோம்.
 
 
பிரிவினை சபைகளும்......கத்தோலிக்க திருச்சபையும்....
அன்னை மரியாளைப் பற்றிய செய்தி விவிலிய ஆய்விலிருந்து.
 திருக்குடும்பத்தை நோக்கிச் செபம்
 இதுவரை 7000 -க்கும் மேற்பட்ட புதுமைகள்...............
பிரான்சின் லூர்து மாதா காட்சி கொடுத்த கெபியிலிருந்து அருட்த்தந்தை லீனஸ் சொய்சா அ.ம.தி. அடிகளார் நடாத்தும் சிறப்பு வழிபாடு
   
பிரான்சின் லூர்துமாதா காட்சி கொடுத்த கெபியிலிருந்து அருட்தந்தை லீனஸ் சொய்சா அ.ம.தி. அடிகளார் நடாத்திய இன்றைய வழிபாடு காணொளி - 13/05/2020
  
அன்னை தெரேசாவைப் பற்றி அறிய இங்கே கிளிக் பண்ணவும்
பைபிளில் இயேசு சொல்கிறார் "அந்தக் கைவிடப்பட்டவரில் இருப்பதெல்லாம் நானே, அவர்களுக்கு செய்வதை எல்லாம் எனக்கே செய்கின்றீர்கள்", நல்ல ஊழியர்கள் அதனைத்தான் செய்தார்கள், அவரில் ஒருவர்தான் நாம் கண்ணால் கண்ட மானிட தெய்வம்: 
அன்னை தெரசா......
Ladépeche என்னும் செய்தித்தாளில் 11/08/2016 வெளிவந்த தந்தை லீனஸ் அவர்களின்: லூர்து அன்னை திருத்தலத்தை நோக்கி, பெருந்திரளாய் நம்பிக்கையோடு வருகின்ற தமிழ்த்  திருப்பயணிகளைப் பற்றிய பேட்டி.
 

"எல்லாத் தலை முறைகளும்  என்னைப் பேறுடையாள் எனப் போற்றுமே"

url and counting visits Nombre de visits