• english
  • francais
  • tamoul1
  • tamoul2
  • tamoul3

Horizontal CSS3 Menu Tutorial Css3Menu.com

தமிழ் திருப்பயணிகள் ஆன்மீகப் பணி மையம் உங்களை வரவேற்கின்றது

மரியன்னை உங்களை அழைக்கிறாள்......... 
இறை சித்தத்தை செயல்படுத்தும் மாபெரும் சக்தி மரியன்னை.  அவள் மக்களின் அன்னை.  அன்னையிடம் வரம் கேட்க அல்ல,  அன்னையையே வரமாகக் கேட்க,  லூர்து நகர் திருத்தலம் செல்வோம்.  குடும்பமாய்க் கூடி  ஜெபமாலை சொல்வோம்.

தூய ஆவியின் வரங்களும், அன்னை மரியின் பரிந்துரையும் கிடைத்திட திருப்பலியில் விசேடமாக தொடர்ந்து அனைவருக்காகவும் லூர்து அன்னை மூலமாக ஜெபிக்கிறோம்.
  தினம் ஒரு நல்வார்த்தை..
இவையனைத்தையும் கடைப்பிடித்துக் கற்பிக்கிறவரோ விண்ணரசில் பெரியவர் எனக் கருதப்படுவார். மத்தேயு 5:19
லூர்து நகரின்
தோற்றம் - MP3


லூர்து நகரின் தோற்றம் எழுத்துருவில்
லூர்து திருத்தல தமிழ் ஆன்மீக மையம் வழங்கும் லூர்து அன்னை
திருக்காட்சிகள
 
நலம் தரும்
லூர்து மலை நாயகி
....
தூய லூர்தன்னை விழா  
 பிப்ரவரி 11
 
 அருள் நிறைமரியே  
எனும்  செபத்தின் விளக்கம்
செபமாலையின்
 மறை உண்மைகள்
 
தினம் ஒரு திருவாக்கு    
அருட்சகோ:அருணா
 தமிழ்நாடு - இந்தியா
   
 புதிய
திருப்பலி புத்தகம்
 
தூய பாத்திமா அன்னை
 
 
வாரம் ஒரு தகவல்
  (விதை)

18 -சமரசம் உலாவும் இடம்
 

   ஒக்டோபர் மாதம்  
  மரியன்னை புகழ்    மாதம்
         கிறிஸ்மஸ்
திருப்பலியின் முக்கியத்துவம்.  
   நவெம்பர் மாதம்
 
 
இறை இரக்கப் பெருவிழா
  நமது சிந்தனைக்கு
 
திருவழிபாட்டு
 நாள்காட்டி
 
அருட்தந்தை லீனஸ் அ.ம.தி அவர்களோடு இணைந்து நாங்களும் செபிப்போம்.
 
 
 
 
 
 
லூர்து அன்னை மன்றாட்டு - mp3
லூர்து திருப்பதியின் வல்லமையுள்ள மன்றாட்டு 
லூர்து கெபி நேரலையில்
மிகவும் இரக்கமுள்ள தாயே Mp4
   Santuary  Lourdes    
புனித சூசையப்பர் யூபிலி ஆண்டு
 

நேற்று நடைபெற்று முடிந்த, 52வது அகில உலக திருநற்கருணை மாநாட்டின் நிறைவு நாள் திருப்பலியில் திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்கள் வழங்கிய மறையுரையின் சுருக்கம்.

அன்பு சகோதரர்களே, சகோதரிகளே, பிலிப்பு, செசரியாவைச் சார்ந்த ஊர்களில், இயேசு தன சீடர்களிடம், "நீங்கள், நான் யார் எனச் சொல்கிறீர்கள்?" (மாற். 8:29) என்று கேட்கிறார்.

சீடர்களுக்கு, இத்தருணம், ஒரு திருப்புமுனையாக அமைகிறது. இதுவரை தங்கள் தலைவரை வியந்து பாராட்டிய நிலையிலிருந்து, இனி, அவரைப்போல் வாழ்வதற்கு, அவர்கள் முடிவெடுக்க வேண்டிய தருணம் இது. "நான் உங்களுக்கு உண்மையிலேயே யார்?" என்ற கேள்வியை, இயேசு இன்று, நம் ஒவ்வொருவரிடமும் கேட்கிறார்.

இதற்கு, நாம், மறைக்கல்வியில் பயின்றவற்றைக் கொண்டு, பதில் சொல்லமுடியாது, 🕯️இந்தக் கேள்வி, நம்மிடமிருந்து, முக்கியமான, தனிப்பட்ட பதிலிறுப்பை எதிர்பார்க்கிறது.

நமது பதிலிறுப்பு, சீடர்களாக இருப்பதில் நம்மை புதுப்பிக்கிறது. இது, இயேசுவைப் பறைசாற்றுதல், இயேசுவுடன் தெளிந்து தேர்தல் மற்றும் இயேசுவைப் பின்பற்றுதல் என்ற மூன்று நிலைகளில் நிகழ்கிறது.

✝இயேசுவைப் பறைசாற்றுதல்

"நீங்கள், நான் யார் எனச் சொல்கிறீர்கள்?" என்று ஆண்டவர் கேட்டதற்கு, பேதுரு, "நீர் மெசியா" என்று பதிலிருக்கிறார். உடனே இயேசு, "தம்மைப்பற்றி எவரிடமும் சொல்ல வேண்டாம் என்று அவர்களிடம் அவர் கண்டிப்பாய்க் கூறினார்". (மாற் 8:30) இயேசு ஏன் இந்த கட்டளையை வழங்கினார்? 'மெசியா' என்ற சொல்லுக்கு, மனித பார்வையிலிருந்து தவறான பொருள் தர இயலும் என்பதால் இந்தக் கட்டளை வழங்கப்பட்டது. அந்தக் கணம் முதல், இயேசு, தன் உண்மையான அடையாளத்தை வெளிப்படுத்த ஆரம்பித்தார். அந்த அடையாளத்தின் முழு உண்மை, இறுதி இரவுணவில் வெளிப்பட்டது. அந்த அடையாளம், சிலுவை மரணத்தில் முழுமைபெறுகிறது.

'மெசியா' என்ற தன் அடையாளத்தைப்பற்றி பேசவேண்டாம் என்று கூறிய இயேசு, தன் சிலுவை மரணத்தைப்பற்றி வெளிப்படையாகப் பேசினார். "மானிடமகன் பலவாறு துன்பப்படவும் மூப்பர்கள், தலைமைக் குருக்கள், மறைநூல் அறிஞர்கள் ஆகியோரால் உதறித் தள்ளப்பட்டுக் கொலை செய்யப்படவும், மூன்று நாள்களுக்குப்பின் உயிர்த்தெழவும் வேண்டும்" என்று இயேசு அவர்களுக்குக் கற்பிக்கத் தொடங்கினார். (மாற். 8:31)

இயேசு கூறிய அச்சுறுத்தும் இந்த சொற்கள், நம்மையும் அதிர்ச்சிக்கு உள்ளாக்குகின்றன. நாமும், சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஊழியருக்குப் பதிலாக, சக்தி மிகுந்த மெசியாவை விரும்புகிறோம்.

கடவுள் உண்மையிலேயே யார் என்பதை நமக்கு நினைவுறுத்த திருநற்கருணை இங்கு உள்ளது. நாம் எத்தனை வழிபாட்டு முறைகளை இணைத்திருந்தாலும், திருநற்கருணை என்பது, தன்னையே உடைத்து வழங்கும் அப்பமாக, இறைவன் இருப்பதைக் காண்பிக்கிறது. இயேசுவின் அச்சுறுத்தும் சொற்கள், நம்மை இரண்டாம் நிலைக்கு இட்டுச்செல்கிறது.

✝இயேசுவுடன் தெளிந்து தேர்தல்.

இயேசு தன் பாடுகளைப்பற்றி சொன்னதும், பேதுருவின் பதிலிறுப்பு அவரது மனிதத்தன்மையை வெளிப்படுத்துகிறது. இயேசுவை மெசியா என்று அறிக்கையிட்ட அடுத்த நிமிடம், இயேசு கூறிய சொற்களால் அவர் இடறல்படுகிறார். சிலுவையிலிருந்து விலகிச்செல்ல, இயேசுவுக்கு, அறிவுரை கூறுகிறார். அன்றும், இன்றும், சிலுவை ஒருபோதும் கவர்ச்சியாக இருந்ததில்லை. இவ்வுலகம் காட்டும் வழிகள் கவர்ச்சியாகத் தெரிகின்றன. சிலுவையில் அறையப்பட்ட ஆண்டவர் முன் நிற்கும்போது, நமக்குள் போராட்டம் எழுகிறது.

இத்தகைய எண்ணங்களால் பார்வையிழந்த பேதுரு அவரைத் தனியே அழைத்துக் கடிந்துகொண்டார் (காண்க. மாற். 8:32). கடவுள் நம்மை அவர் பக்கம் இழுக்க முயலும்போது, நாம், பேதுருவைப் போல், ஆண்டவரை நம் பக்கம் இழுக்க முயல்கிறோம்.

கடவுளின் பக்கம் உலகின் பக்கம் என்ற இரு நிலைகள் உள்ளன. இது இறுதியில் உண்மைக்கடவுளுக்கும், சுயநலம் என்ற கடவுளுக்கும் இடையே நமக்குள் நிகழும் போராட்டம். சுயநல கவர்ச்சிகளிலிருந்து நம்மை குணமாக்க, வாழ்வு தரும் அப்பமான இயேசுவிடம் மன்றாடுவோம்.

✝இயேசுவைப் பின்பற்றுதல்.

"என் கண் முன் நில்லாதே, சாத்தானே" (மாற். 8:33) என்ற கடினமான கட்டளை வழியே, இயேசு பேதுருவை அவரது உண்மை நிலைக்குக் கொணர்கிறார். இந்தக் கட்டளை வழியே பேதுரு, தன் சுயநலத்தை விட்டு விலகி, மீண்டும் இயேசுவின் பின்னே செல்லும் அருளைப் பெறுகிறார்.

கிறிஸ்தவ வாழ்வு, வெற்றியை நோக்கி ஓடும் பந்தயம் அல்ல. மாறாக, அது, சுயநலத்திலிருந்து நாம் விலகிநின்று, இயேசுவைப் பின்தொடரும் சுதந்திரம் பெறுவதே.

இயேசுவைப் பின்தொடர்வது என்பது, தொண்டு ஏற்பதற்கு அல்ல, மாறாகத் தொண்டு ஆற்றுவதற்கு (காண்க. மாற் 10:45) வந்த மானிடமகனைத் தொடர்வதாகும். திருநற்கருணை, இத்தகைய சந்திப்பை மேற்கொள்ள நம்மைத் தூண்டுகிறது.

இந்த திருநற்கருணை மாநாடு, ஒரு பயணத்தின் முடிவை குறிக்கிறது, ஆனால், அதைவிட முக்கியமாக, மற்றொரு பயணத்தின் துவக்கத்தைக் குறிக்கிறது. ஆண்டவர் தன் சீடர்களிடம் எழுப்பிய "நீங்கள், நான் யார் எனச் சொல்கிறீர்கள்?" என்ற கேள்விக்கு, ஒவ்வொரு நாளும் பதில் சொல்வதே, இயேசுவின் பின் செல்வது என்பதன் பொருள் - ஆமென்.

(38வது உலக திருநற்கருணை மாநாடு, 1964ம் ஆண்டு நவம்பர் 12 முதல் 15 வரை, மும்பையில் நடைபெற்றது. இம்மாநாடு, அண்மை ஆண்டுகளில், நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒருமுறை சிறப்பிக்கப்பட்டு வருகிறது.)

 
புனித சூசையப்பரின் நவநாள்

தொழிலாளரான புனித யோசேப்பே எங்களுக்காக வேண்டிக்கொள்ளும்!
 
 

Rev. Fr: Simon Peter (Gnana Oli) 19-09-2021
 
பொதுக்காலம் 21 ஆம் வாரம் ஞாயிறு மறையுரை | 22.08.2021
 
 
லூர்து திருத்தலம்
திருத்தந்தை பிரான்சிஸ் அவர்களின் சிறப்பு பரிபூரண பலன்
கொரோனா தொற்று கிருமியின் பேராபத்திலிருந்து விடுபட செபம்
கொரோனா வைரஸ் சிறப்பு சிலுவைப்பாதை
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 01
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 02
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 04
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 05

கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 06

கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 07
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 08
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 09
கத்தோலிக்க திருச்சபையில் சிலை வழிபாடா? - பாகம் 10
 
ஜெபமாலை குறித்த கத்தோலிக்க பிரிவினை சபை சகோதரரின் கேள்விக்கு வாழும் ஜெபமாலை இயக்க சகோ. தன்ராஜ் ரொட்ரிகஸின் பதில்..
 
அருட்தந்தை லீனஸ் அ.ம.தி அவர்களோடு இணைந்து நாங்களும் செபிப்போம். செபம் என்பது எம்மை இறைவனின் கரங்களில் கொடுத்து, அவரது சித்தம் எம்வாழ்வில் நடைபெறவேண்டுமென்று மன்றாடுவோம். உமது சித்தம் பூவிலகில் செய்யப்படுவதாக!
 
பிரான்ஸ் லூர்து திருத்தலத்தில் தமிழ் மொழிக்கு பொறுப்பாய் பணி செய்து கொண்டிருக்கும் அருட்தந்தை லீனஸ் அவர்கள் உலக மக்களுக்கு சொல்லும் செய்தி.
 
நாமனைவரும் அருட்தந்தை லீனஸ் அவர்களோடு இணைந்து, கொரோணா வைரஸினால் பாதிக்கப்பட்ட அணைத்து மக்களையும் இறைவன் தொட்டு குணப்படுத்த வேண்டும் என மன்றாடும் இந்த செபத்தில் பங்கு பற்றுவோம்.
 
 
பிரிவினை சபைகளும்......கத்தோலிக்க திருச்சபையும்....
அன்னை மரியாளைப் பற்றிய செய்தி விவிலிய ஆய்விலிருந்து.
 திருக்குடும்பத்தை நோக்கிச் செபம்
 இதுவரை 7000 -க்கும் மேற்பட்ட புதுமைகள்...............
பிரான்சின் லூர்து மாதா காட்சி கொடுத்த கெபியிலிருந்து அருட்த்தந்தை லீனஸ் சொய்சா அ.ம.தி. அடிகளார் நடாத்தும் சிறப்பு வழிபாடு
   
பிரான்சின் லூர்துமாதா காட்சி கொடுத்த கெபியிலிருந்து அருட்தந்தை லீனஸ் சொய்சா அ.ம.தி. அடிகளார் நடாத்திய இன்றைய வழிபாடு காணொளி - 13/05/2020
  
அன்னை தெரேசாவைப் பற்றி அறிய இங்கே கிளிக் பண்ணவும்
பைபிளில் இயேசு சொல்கிறார் "அந்தக் கைவிடப்பட்டவரில் இருப்பதெல்லாம் நானே, அவர்களுக்கு செய்வதை எல்லாம் எனக்கே செய்கின்றீர்கள்", நல்ல ஊழியர்கள் அதனைத்தான் செய்தார்கள், அவரில் ஒருவர்தான் நாம் கண்ணால் கண்ட மானிட தெய்வம்: 
அன்னை தெரசா......
Ladépeche என்னும் செய்தித்தாளில் 11/08/2016 வெளிவந்த தந்தை லீனஸ் அவர்களின்: லூர்து அன்னை திருத்தலத்தை நோக்கி, பெருந்திரளாய் நம்பிக்கையோடு வருகின்ற தமிழ்த்  திருப்பயணிகளைப் பற்றிய பேட்டி.
 

"எல்லாத் தலை முறைகளும்  என்னைப் பேறுடையாள் எனப் போற்றுமே"

url and counting visits Nombre de visits