Horizontal CSS3 Menu Tutorial Css3Menu.com

மரியன்னையின் எண்ணற்ற திருப்பெயர்கள்

 

அன்னையின் திருப்பெயர்கள்                                அன்னையின் விழாக்கள்
கன்னிமரியாள் இறைவனின் தாய் ஜனவரி 1 - பெருவிழா 'வானதூதர் மரியாவைப் பார்த்து "மரியா அஞ்ச வேண்டாம்; கடவுளின் அருளைக் கண்டடைந்துள்ளீர். இதோ கருவுற்று ஒரு மகனைப் பெறுவீர்; அவருக்கு இயேசு என்னும் பெயரிடுவீர். அவர் பெரியவராயிருப்பார்; உன்னத கடவுளின் மகன் எனப்படுவார்" என்றார்.' (லூக்கா 1:30-32)
"ஞானிகள் வீட்டிற்குள் போய்க் குழந்தையை அதன் தாய் மரியா வைத்திருப்பதைக் கண்டார்கள்; நெடுஞ்சாண்கிடையாய் விழுந்து குழந்தையை வணங்கினார்கள்." (மத்தேயு 2:11)
"வானதூதர் அறிவித்த நற்செய்தியைக் கேட்டு இறைவனின் வார்த்தைகளுக்கு கீழ்ப்படிந்ததால் மரியா கடவுளைக் கருத்தாங்கும் வல்லமை பெற்றார். மரியா தன் கீழ்ப்படிதலால் மனுக்குலம் அனைத்தும் நிறைவாழ்வு பெறக் காரணமானார்." - புனித இரனேயுஸ்
லூர்து மாதா பெப்ரவரி 11 "நானே அமல உற்பவம். பாவிகளின் மனமாற்றத்திற்காக செபமும் தவமும் மேற்கொள்ளப்படவேண்டும்." (லூர்து அன்னை)
ஆரோக்கிய மாதா
      
அல்லது
வேளாங்கண்ணி மாதா
1 ஏறத்தாழ 400 ஆண்டுகளுக்கு முன் நாகபட்டினத்திலிருந்த ஒரு செல்வந்தருக்கு வேளாங்கண்ணியில் வாழ்ந்த பால் கொண்டு போகும்  இடையர் குல சிறுவனுக்கு காட்சி தந்தார் வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதா
2. சில ஆண்டுகளுக்கு பிறகு மோர் விற்ற, கால் முடமான சிறுவனுக்கு காட்சி தந்து சுகப்படுத்தினார் வேளாங்கண்ணி ஆரோக்கிய மாதா
3. கி பி 17 ம் நூற்றாண்டிலே புயலில் சிக்கிய போர்சுகீசிய மாலுமிகளின் கப்பலை வேளாங்கண்ணியில் பத்திரமாக கரை சேர்த்தார் வேளாங்கண்ணி மாதா
இடைவிடா சகாய மாதா  
கபிரியேல் தூதர் மங்கள வார்த்தை மார்ச் 25
நல்லாலோசனை மாதா ஏப்ரல் 26
பாத்திமா மாதா மே 13 "மக்கள் தங்கள் பாவங்களுக்காக இறைவனிடம் மன்னிப்பு கேட்கவேண்டும். பாவிகளின் மனமாற்றத்திற்காக செபமும் தவமும் ஒப்புக்கொடுக்கப்படவேண்டும்." (பாத்திமா அன்னை)
மினவின மாதா மே 31
அமைதி அன்னை ஜீன் 25
  ஜீன் மாதம் 27
கார்மேல் மாதா
   
அல்லது
உத்தரிய மாதா
ஜீலை 16   அன்னை மரியா உலக உருண்டையின் மீது நின்று கொண்டிருப்பது போன்றும் அவரை சுற்றி முட்டை வடிவத்தில் தங்கநிற எழுத்துக்களில்பாவமின்றி உற்பவித்த ஓ மரியாவே உம்மைத் தேடிவரும் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கும். இதன் பின்புறம் மரியாவைக்குறிக்கும் ஆ மற்றும் யேசுவின் சிலுவை ஆகியவையின் கூட்டுக்குறியும், அதனடியின் மரியாவின் மாசற்ற இதயமும் இயேசுவின் இதயமும் சித்தரிக்கப்படும். இவையனைத்தையும் சுற்றி பன்னிரு விண்மீன்கள் இருக்கும்.(  தூய கத்தரீன் லபோரேவுக்கு அன்னைமரியின் காட்சியின்போது கொடுத்த அற்புதப் பதக்கம் Miraculous Medal;)
மரியாவின் மாசற்ற இதயம் ஜீன்  ஜீலை:"உலகில் எனது மாசற்ற இதயத்தின் பக்தி நிறுவப்படவேண்டும் என்று இறைவன் விரும்புகிறார். உலகம் எனது மாசற்ற இதயத்திற்கு அர்ப்பணிக்கபட வேண்டும்." (1917ல் மரியன்னையின் பாத்திமா காட்சி)
பரலோக மாதா
    
அல்லது
விண்ணேற்பு அன்னை
ஆகஸ்ட்15 மரியாவின் விண்ணேற்பு பெருவிழா 'மரியா பின்வருமாறு கூறினார்: "இதுமுதல் எல்லாத் தலைமுறையினரும் என்னைப் பேறு பெற்றவர் என்பர். ஏனெனில் வல்லவராம் கடவுள் எனக்கு அரும்பெரும் செயல்கள் செய்துள்ளார்." (லூக்கா 1:46;48-49)
"மனித அவதாரம் எடுத்த இறைவன் தன் தாய் இவ்வுலகை விட்டு பிரிந்தபோது அவரது உடலையும் அழியாமல் காத்துக்கொண்டார்; அவரை விண்ணகத்திற்கு எடுத்துச்சென்று பெருமைப்படுத்த இறைவன் திருவுளம் கொண்டார்." - புனித ஜான் டமாசீன்
"என்றும் கன்னியும் இறைவனின் அமலோற்பவ அன்னையுமாகிய மரியா தன் உலக வாழ்வினை நிறைவு செய்தபின் உடலோடும் ஆன்மாவோடும் விண்ணக மகிமைக்கு எடுத்துக் கொள்ளப்பட்டார்." (விசுவாசக் கோட்பாடு 1950)
கன்னிமரியா விண்ணக மண்ணக அரசி
     
அல்லது
விண்ணரசிமாதா
ஆகஸ்ட் 22: "வானில் பெரியதோர் அடையாளம் தோன்றியது:  பெண் ஒருவர் காணப்பட்டார்; அவர் கதிரவனை ஆடையாக அணிந்திருந்தார்; நிலா அவருடைய காலடியில் இருந்தது; அவர் பன்னிரு விண்மீன்களைத் தலைமீது சூடியிருந்தார்." (திருவெளிப்பாடு 12:1)
மாதாவின் பிறந்த நாள் செப்டம்பர்; 8
வியாகுல மாதா செப்டம்பர்; 15  'சிமியோன் இயேசுவின் தாயாகிய மரியாவை நோக்கி "இதோ இக்குழந்தை இஸ்ரயேல் மக்களுள் பலரின் வீழ்ச்சிக்கும் எழுச்சிக்கும் காரணமாக இருக்கும்; எதிர்க்கப்படும் அடையாளமாகவும் இருக்கும். இவ்வாறு பலருடைய மறைவான எண்ணங்கள் வெளிப்படும். உமது உள்ளத்தையும் ஒரு வாள் ஊடுருவிப் பாயும் ' என்றார்." (லூக்கா 2:34-35)
உபகார மாதா செப்டம்பர்; 24
ஜெபமாலை மாதா அக்டோபர் 7  "நான் செபமாலை அன்னை. மக்கள் தங்கள் வாழ்வை திருத்தி அமைக்க வேண்டும். எல்லோரும் செபமாலை செபிக்க வேண்டும்." (1917ல் மரியன்னையின்  பாத்திமா காட்சி )
மருதமடு மாதா  
காணிக்கை மாதா நவம்பர் 21 'மரியாவின் பெற்றோர் பிறக்கப் போகும் குழந்தையை எருசலேம் ஆலயத்தில் அர்ப்பணிப்பதாக நேர்ந்து கொண்டனர். மரியாவுக்கு மூன்று வயது ஆனபோது அவர்கள் மரியாவை எருசலேம் ஆலயத்தில் ஒப்புக்கொடுத்தனர்.' (மரியாவின் வாழ்வு)
அமலோற்பவ மாதா டிசம்பா; 8  மரியாவின் அமல உற்பவம் பெருவிழா "மரியா இயேசுவின் தாயாகுமாறு இறைவனின் அருளால் பாவக்கறைகளில் இருந்து பாதுகாக்கப்பட்டார்." -புனிதஅகஸ்டின்
"பாவமின்றி உற்பவித்த ஓ மரியாவே உம்மைத் தேடிவரும் எங்களுக்காக வேண்டிக் கொள்ளும்."  (1830ல் மரியன்னையின் பாரிஸ் காட்சி)
"மரியா தான் உற்பவித்த நொடியில் இருந்தே வல்லமை மிக்க இறைவனின் தனிப்பட்ட அருளினாலும் இயேசு கிறிஸ்துவின் பெருபலங்களினாலும் சென்மப்பாவத்தின் கரைகளி லிருந்து பாதுகாக்கப்பட்டார்." (விசுவாசக் கோட்பாடு 1854)
தூய  குவாதலூப்பே அன்னை டிசம்பர் 12:"வாழ்வளிக்கும் உண்மை கடவுளின் கன்னித் தாய் நான். என்னைத் தேடி வரும் அனைவருக்கும் அன்னைக்குரிய அன்பையும் தாய்க்குரிய கனிவையும் தருவேன்." - குவாடலூப்பே அன்ன
பனிமய அன்னை  
தஸ்நேவிஸ் மாதா  
இரக்கத்தின் அன்னை  
சலேத் மாதா  
    அல்லது

கறுப்பு மாதா
 
அடைக்கல மாதா  
வரப்பிரகாச மாதா  
இரக்கத்தின் மாதா
     அல்லது

கருணைமாதா
 
வெற்றிமாதா  
புதுமைமாதா  
சந்தோசமாதா  
உலகின் மாதா  
இருதய மாதா  
இல்லற மாதா  
கண்ணியமாதா  
மாசில்லாமாதா  
அலங்கார மாதா  
அருள் ஒளி மாதா  
மழை மலை மாதா  
விடிவெள்ளி மாதா  
அலங்கார அன்னை  
மெடோனா அன்னை  
நற்கருணை அன்னை  
தாய்மையின் அன்னை  
பெரிய நாயகி அன்னை  
தேவதூதர்களின் மாதா  
மாணாக்கரின் அன்னை  
திக்கற்றவர்களின் மாதா  
கிறிஸ்தவர்களின் சகாயமாதா  
தூண் மாதா  [OUR LADY OF PILLARS] எப்ரோ நதிக்கரையில்  அப்போது ஒரு பேரதிசயம் அங்கு நடந்தது... நம் சந்தியாகப்பரு க்கு முன்பே இருந்த ஒரு பெரிய பாறையின் மீது தேவ தாயார் தோன்றினார்கள் அப்போது தேவ தாயார் உயிரோடுதான் இருந்தார்கள்ஜெருசலேமில் சீயோன் பட்டணத்தில் தான் தங்கி இருந்தார்கள் . ஒரே நேரத்தில் ஜெருசலேமிலும் இங்கே ஸ்பயின் தேசத்தில் எப்ரோ நதிக்கரையில் அமர்ந்திருந்த சந்தியாகப்பருடனும் தோன்றினார்கள். " மகனே சந்தியாகு.. அமைதியாக இரு.. இந்த சாரகோசா என்னும் நகரில் எப்ரோ நதிக்கரையில் நாம் தோன்றியு ள்ள இந்த பாறையின் மீது நமக்காக நம் பெயரில் ஒரு ஆலயம் அமைப்பாயாக.. இந்த நாட்டு மக்களை நாம் இனி எம் மக்களாக ஏற்றுக்கொள்வோம்... இங்கு இனிமேல் பேரதிசயங்கள் நடக்கும். அனைவரையு ம் நாம் எம்பால் ஈர்த்துக்கொள்வோம்.. நம் பெயரில் ஆலயம் அமைத்த பிறகு மீண்டும் ஜெருசலேம் பட்டிணம் வருவாயாக.. அங்கு உமக்காக வேத சாட்சி முடி காத்துக் கொண்டிருக்கிறது. .இதோ நம் வடிவம். இதை நீர் எம்பெயரில் கட்டப்போகும் அந்தக்கோவிலில் வைப்பாயாக" என்று ஒன்றே கால் அடி உயரமே உள்ள ஒரு மரச்சிற்ப்பத்தை அவருக்கு கொடுத்தார். அந்த மரச்சிற்பம் தேவதாயாரும் அவர் திரு மகன் குழந்தையேசுவு ம். அவரது வலது கையில் ஒரு புறா இருப்பதுபோல் அமைக்கப்பட்டிருந்தது இந்த சிலையை தாங்கும் பீடம் ஆறு அடி உயரம் கொண்டது.. இந்த தேவ தாயார் தூண் மாதா  [OUR LADY OF PILLARS] என்று இன்றளவு ம் அழைக்கப்படுகின்றார்.
கி.பி. 44 ல்  மாதா உயிரோடு இருந்த காலத்திலேயே அவருக்காக நம் சந்தியாகப்பர் தேவமாதாவின் பெயரில் ஒரு சிற்றாலயம் அமைத்தார். அது பிற்காலத்தில் மிகப்பெரும் ஆலயமாக சாரகோசா பட்டிணத்தில் விளங்குகின்றது. ஏராளமான பக்தர்களை தன்பால் ஈர்க்கிறது. இந்த தூண் மாதா சுரூபமானது சம்மனசுகளால் பரலோகத்திலிருந்து கொண்டு வரப்பட்டதாகக் கூறப்படுகின்றது. சந்தியாகப்பர் தேவமாதா தனக்கு கட்டளையிட்டபடியே ஒரு சிற்றாலயம் அமைத்து அந்த தூண் மாதா சிலையையும் நிறுவி தன் கடமை முடிந்தது என்று மீண்டும் தன் தாய்நாடான பாலஸ்தீனத்தில் ஜெருசலேம் வந்தார்.
துன்பமுடிச்சுகளை அவிழ்க்கும் மாதா  
   

என் குரல் கேளம்மா உன்பிள்ளை நானம்மா தாயே உன் தயை வேண்டி என்றும் என் கண்கள் ஏங்கிடுதே