Horizontal CSS3 Menu Tutorial Css3Menu.com

 Gnana Oli

  இணைந்தால் எல்லாம் புதுமை  
அன்பிற்கினியவர்களே!

நம் அருள்நாதர் இயேசுக்கிறிஸ்துவின் இனிய நாமத்தில் என் அன்பின் வாழ்த்துக்கள்.
இந்தப் பிரபஞ்சத்திலே அனைத்தும் மிக மிக முக்கியம். அனைத்தும் அதனதன் நிலையில் தனித்தன்மை வாய்ந்தது. ஆனால் எதுவும் தனித்து இயங்குவதில்லை என்பதே பிரபஞ்ச பேருண்மை. கடவுள் கூட. ஆம், மனிதர்களின்றி கடவுள் இறைத்தன்மையுடையவராய் இருக்க விரும்புவதில்லை. மனிதனோடு அவர் ஒன்றிணைந்துதான் அவர் நிறைவை உணர்கின்றார். - இங்கு எதுவும் அர்த்தமின்றி படைக்கப்பட்டதில்லை. இங்கு எல்லாமே காரண காரியத்தோடு இயங்குகின்றன.

ஒளிக்கு எவ்வளவு முக்கியத்துவம் உள்ளதோ, அதே போன்று இருளுக்கும் அதே அளவு முக்கியத்துவம் உள்ளது. அவை தனித்து இயங்குவதில்லை. ஒன்று மற்றொன்றைச் சார்ந்திருக்கின்றது.

ஒளியற்ற நிலைதான் இருள். இருளற்ற நிலைதான் ஒளி. ஆக ஒன்று மற்றொன்றோடு பிண்ணிப் பிணைந்துள்ளது.

இங்கு யூதாசுக்கும் மிகப் பெரிய முக்கியத்துவம் உள்ளது. அவனது பேராசை ஒரு பெருநஷ்டத்திற்குக் காரணமாய் இருக்கத் தேவைப்பட்டது. அவனால்தான் மெசியா மீட்பின் பாடுகளுக்கு வழியமைத்துக் கொடுத்து. அவன் இதற்காகப் படைக்கப்படவில்லை . அவனது குடும்ப குணமான, நம்பிக்கை துரோகம், பேராசை, சுய நன்மைக்காக எதையும் அழிக்கும் குணம் இந்த மீட்பின் திட்டத்திற்குப் பயன்பட்டது. அவன் அவனது இயல்பிலே செயல்பட்டான்,. அதை மீட்பின் திட்டம் பயன்படுத்திக் கொண்டது. அவன் மாபாதகாய் இருப்பதும் இந்தப் பிரபஞ்சத்தில் மற்றவற்றோடு இருந்தது, பயன்பட்டது. தீமையையும் கடவுள் தன் மீட்பின் திட்டத்திற்குப் பயன்படுத்திக் கொண்டார்.

இந்த வார அட்டைப்படம் நமக்கு ஒளியும், இருளும் சேர்ந்து ஒரு கலவையான காட்சியை உருவாக்கியது. - இந்த அழகிய காட்சிக்கு ஒளியும், இருளும், முள் கரண்டியம், அதை இத்தகைய அமைப்பையும் அமைக்க ஒரு ஒளி கலைஞன் தேவையாய் இருந்தது. இந்தக் கூட்டணியினால் மிக அழகான ஒரு புகைப்படம் நம் கண்ணுக்குக் காட்சியாய் அமைந்துள்ளது.

எதுவும் தன்னுள்ளே ஒரு மாபெரும் ஆற்றலையும், அழகையும் கொண்டுள்ளது. அது தனித்திருக்கும் போது அதனால் அதற்கும் வேறு எதற்கும் எந்தவிதப் பலனும், பயனும் இருப்பதில்லை. அது எப்போது தன் நிலையிலிருந்து வெளிப்பட்டு மற்றவற்றோடு இணைகின்ற போது அது தன்னிலை பரிணாமம் அடைகின்றது, புதுப் பொலிவைப் பெறுகின்றது. அது மற்றவற்றோடு இணைகின்றபோது அது புதுப்புது வடிவங்களை எடுக்கின்றது. அது அழகாகவும், புதுவித உயிராகவும், நிலையையும் எட்டுகின்றது. -இயேசுவின் கண்பார்வையும் கவனமும் பெற்ற போது அனைத்தும் புத்துயிர் பெற்றது. இயேசுவின் வருகையால்தான் இந்த உலகம் புனிதம் அடைந்தது. அவரின் இரத்தமும் வியர்வையும் இம் மண்ணில் பட்டவுடன்தான் அது விமோட்சனம் பெற்றது.

இயேசுவின் கண்பார்வை பட்டவுடன் தண்ணீர் மிகவும் சுவையான திராட்சை இரமாக மாறியது. அனைவரையும் வியப்பில் ஆழ்த்தியது. -எல்லோரும் ஐந்து அப்பங்களும், இரண்டு மின்களும் இந்த ஆயிரக்கணக்கான மக்களின் பசியை எப்படிப் போக்கும் என்ற இயலாமையை நினைத்து போது, இயேசு, ஆகா ஐந்து அப்பமும், இரண்டு மீன்களும் இரகுக்கின்றதே .. இத்தனை மக்களுக்கும் உணவு கொடுக்க இதுவே போதும். நீங்களே இவர்களுக்கு உணவு கொடுங்கள் என்று அதை எடுத்து இறைவனுக்கு நன்றி கூறி அவற்றை எல்லோருக்கும் பகிர்ந்து கொடுங்கள் .... பிறகு நடந்த அற்புதத்தை நாம் பலமுறை படித்திருக்கின்றோம்.

அனைவருக்கும் உணவ கொடுக்க, எது பத்தாது என்று நினைக்கப்பட்டதோ அவையே அனைவரின் பசியைப் போக்கியது, அதுவும் 12 கூடைகள் நிறைய மீதியும் இருந்தது. எப்படி இது சாத்தியமானது, அதுதான் கூட்டுறவின் அதிசயம்.

அந்த அப்பங்களும், மீன்களும் இயேசுவோடு கூட்டணி அமைத்தன. அப்போது மனிதக் கண்களுக்கு முன்பே அவை பலுகிப் பொருகியது. அந்த பலுகள் மனிதக் கண்களுக்கு மறைவாய் நிகழ்ந்தன. ஆனால் இயேசு அவற்றையெல்லாம் அணு அணுவாகக் கண்டார்.

ஏனென்றால் அவர் அற்றோடு நல்ல கூட்டுறவைக் கொண்டிருந்தார். - இயேசு நல்லவையோடும், அல்லவையோடும் நல்ல கூட்டுறவு கொண்டிருந்தார். அதனதன் இயல்பை தன் வயப்படுத்தி எல்லாவற்றையும் இயக்கி அதனதன் பலனை அவர் பயன்படுத்திக் கொண்டார்.

கடவுளின் பார்வையில் அனைத்தையும் நல்லதாகவே பார்க்கின்றார். - யூதாசின் காட்டிக் கொடுத்தலையும் தனக்காகப் பயன்படுத்திக் கொண்டார். சவுலின் அடாவடித்தனத்தையும் அவர் தனக்கு சாதகமாக்கிக் கொண்டார். - இந்தப் பிரபஞ்சத்திலே, அழிவுக்குரியவன் மட்டுமே அழிவுற்றான். அவன் பிறவாதிருந்திருந்தால் அவனுக்கு நலமாய் இருந்திருக்கும். யாரையும் கடவுள் அழிவுக்கென்றே உருவாக்கவில்லை. ஒன்று மற்றொன்டோடு இணைந்து புத்துலகைப் படைக்கவே விரும்புகின்றார்.

யாரையும் பகைக்காமல் யாவற்றோடும் இணைந்து வாழவே அவை அணைத்தும் இயங்குகின்றன. இந்த உண்மையை நன்கு உணர்ந்தே கடவுள் நம்முடன் வாழ்கிறார்.


இன்னல் தீர்த்து நிறை நன்மை சேர்க்கும் செபமாலையை எமக்குத் தந்தாய்